Upset prevention and recovery training

Ett antal svåra haverier, bland annat AF447, hade kunnat undvikas om "Upset recovery" hade utförts kraftfullt och korrekt. Det finns även rapporterade incidenter där flygplan vid normala "Go-Arounds" hamnat i onormala lägen som hade kunnat undvikas med korrekt handhavande.

Detta har föranlett EASA att utveckla krav på träningsprogram som lett fram till ett nytt beslut och kort beskrivs:

  • ED-Decision 2015/012/R
  • Upset Prevention & Recovery Training (UPRT)
  • Gäller från den 4 maj 2016
  • Gäller alla operatörer med Complex Aircraft
  • Nya AMC och GM till ORO.FC.220 och ORO.FC.230
  • Tabeller finns för samtliga träningsmoment
  • Operatörens träningsprogram måste revideras (OM-D) och godkännas av Transportstyrelsen före den 4 maj 2016
  • Samtliga delmoment skall tränas inom en treårs-period
  • Simulator ska användas då sådan finns tillgänglig
  • Operatörer med godkänt ATQP-program berörs inte då UPRT anses omhändertaget

Mer information finns på EASAs hemsida, samt i ICAO Doc 10011.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!