Reviderad  EASA SIB 2010-17R7, Flight in Airspace contaminated of Volcanic Ash

EASA har publicerat en reviderad SIB om flygning i luft som kontaminerats av vulkanaska.

EASA SIB 2010-17R7, Flight in Airspace with Contamination of Volcanic Ash

Denna information vänder sig till flygbolag och syftar till att omhändertas av en flygoperatörs säkerhetsledningssystem. Informationen ska utvärderas och om den bedöms relevant för den aktuella verksamheten ska den inkluderas i AOC ledningsprocess, där riskanalys, hantering av förändring och information till berörd personal är tre grundmoment enligt Kommissionens Förordning (EU) nr 965/2012 Del-ORO.GEN.110, Del-ORO.GEN.130 och Del-ORO.GEN.200.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!