EASA SIB 2015-19 Transport of Lithium Batteries as Cargo by Air

EASA har publicerat en ny SIB för flygtransport av litiumbatterier som frakt.

I dagsläget är det enligt Technical Instructions förbjudet att transportera litiummetallbatterier (UN 3090) som frakt på passagerarluftfartyg. Förbudet inkluderar inte litiummetallbatterier i utrustning eller packade med utrustning (UN 3091). Litiummetallbatterier kan fortsätta att transporteras på fraktluftfartyg. 

Litiumjonbatterier (UN 3480 och 3481) kan fortsätta att transporteras som frakt på passagerar- och fraktluftfartyg.

Det finns dock vissa aktörer som vill utöka förbudet gällande transport av litiumbatterier, då det saknas lämpliga förpacknings- och fraktstandarder. Även om litiumbatterierna är förpackade enligt Technical Instructions kan de orsaka eller bidra till brand i lastrum som brandsläckningssystemen ombord inte klarar av.

ICAO har därför uppmanats att ta fram lämpliga standarder för transport av litiumbatterier för att öka säkerheten. I avvaktan på detta, rekommenderar därför EASA starkt, att operatörer genomför en riskanalys före transport av litiumbatterier i passagerar- och fraktluftfartyg, för att säkerställa att riskerna är hanterbara.

EASA SIB 2015-19 Transport of Lithium Batteries as Cargo by Air

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!