Ansök om användarkonto

Här ansöker ni för att få ett användarkonto till registret för järnvägsfordon.

Med ett användarkonto får ni tillgång till följande funktioner:

  • Söka fram och se uppgifter om egna fordon
  • Ta ut registerutdrag på egna fordon
  • Se uppgifter om alla typer som finns registrerade

Användarkontot är giltigt i 1 år, därefter ansöker ni om ett nytt.

Det kan ta upp till 5 arbetsdagar innan användarkontot är klart.

Uppgifter om sökande företag

Här anges uppgifter om företaget som söker användarkonto. Kontaktperson är den som kan styrka inlämnade uppgifter.

Uppgifter om kontoinnehavare

Om annan än företagets kontaktperson ska inneha användarkontot lämnas personens uppgifter här. Användarkontot är personligt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!