Europeiska fordonsregistret - EVR

Enligt direktiv från EU ska den Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) inrätta ett europeiskt fordonsregister (EVR) för järnvägsfordon. Sverige är skyldigt att införliva direktivet i svensk rätt, vilket i sin tur innebär en skyldighet att använda EVR. Detta register kommer till viss del att ersätta Transportstyrelsens befintliga nationella fordonsregister (NVR).

Användarkonto och organisation code

Organisation code

Varje organisation som vill ha åtkomst till EVR behöver en organisationskod.

För att få information och ansöka om organisationskod går ni in på ERA:s webbplats

Organisation Code Register (OCR)

Koderna är allmänt tillgängliga på ERA:s webbplats

Reference data portal

Användarkonto

Viktigt att ansöka om användarkonto till EVR – gör det redan nu!

Direktlänk till EVR - login

Ansök med hjälp av länken och välj  "Ask for an EVR account"

För att få tillgång till EVR behöver verksamhetsutövare ett användarkonto. Ansökan om användarkonto görs direkt på EVR-sidan och ansökningarna om användarkonto hanteras av Registreringsenheterna (RE), där Transportstyrelsen är utsedd som RE för Sverige.

Användarkontot är nödvändigt för fordonsinnehavare för att lämna in ansökningar om att:

 • Förhandsreservera fordonsnummer
 • Registrera fordon
 • Uppdatera fordonsinformation, t.ex. NoBo-intyg
 • Ändra fordonsinnehavare, ECM, ägare, organisationsuppgifter
 • Ställa av och på fordon
 • Byta registrerande land och/eller fordonsnummer

När en fordonsinnehavare gjort en ansökan i EVR är det den registrerande enheten (RE) som kommer att godkänna eller avslå ansökningen om registrering eller ändring i EVR.

Ändra flera fordon i samma ansökan

Fordon som inte migreras till EVR

Det är bara de fordon som omfattas av Järnvägstekniklagen (2022:366) som migreras till EVR, fordon som omfattas av Lagen om nationella järnvägssystem (2022:368) blir fortsatt kvar i ett nationellt register. dessa fordon är:

 • Fordon som enbart används på funktionellt åtskilda järnvägsnät
 • Fordon som enbart används på privatägda järnvägsnät
 • Fordon som är avsedda att uteslutande användas
  • för lokala ändamål (växlingslok, tvåvägsfordon som inte kortsluter spårledningar)
  • för historiska ändamål, eller
  • turiständamål

Övrig information

Information om EVR finns på ERA:s webbplats

European Vehicle Register (EVR)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!