Registrering av fordonstyper i ERATV

Godkända fordonstyper ska registreras i det europeiska registret över godkända typer av fordon (ERATV). Registrerade fordonsinnehavare i det nationella fordonsregistret är ansvariga för att uppgifterna är korrekta och kommer därför att kontaktas av Transportstyrelsen vid registreringen i ERATV.

Enligt kommissionen ska fordonstyper som godkänts efter 19 juli 2010 registreras i det europeiska registret över godkända typer av fordon (ERATV).

Detta har inte skett konsekvent men Transportstyrelsen har sedan mars 2021 arbetat med att registrera fordonstyper som ännu inte blivit registrerade i ERATV.

Transportstyrelsen kommer bara att registrera de fordonstyper som har fordonsindivider kopplade till sig som är registrerade i Sveriges nationella fordonsregister och med Sverige som registrerande land.

Hur kommer det gå till?

De företag som är registrerade som fordonsinnehavare i det nationella fordonsregistret kontaktas för att klargöra rollen ”innehavare av fordonstypgodkännandet”. Innehavaren av fordonstypgodkännandet är bland annat ansvarig för att uppgifterna som registreras i ERATV är korrekta och behöver därför vara behjälplig vid kvalitetskontrollen av dessa i samband med registreringen.

En lista över parametrar som ska registreras i ERATV skickas till innehavaren av fordonstypgodkännandet för komplettering med uppgifter som krävs för registrering.

Det finns även möjlighet för innehavaren av fordonstypgodkännandet att själv registrera uppgifter direkt i ERATV. Det kan ske efter att Transportstyrelsen tilldelat innehavaren behörighet för den aktuella fordonstypen i ERATV.

Om ni inom kort avser att, i er roll som innehavare av fordontypgodkännandet, göra ändringar på ett fordon som inte kräver godkännande går det bra att kontakta Transportstyrelsen på jarnvag@transportstyrelsen.se för prioritering av den fordonstypen. Ange då ”Registrering av fordonstyp i ERATV” i ämnesraden för mejlet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!