LFS 1989:9
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart - Certifikatbestämmelser (BCL-C) 7.2

Författningen upphävd 2020-12-08 genom TSFS 2020:79

Dessa föreskrifter gäller luftfartsverksamheter som kräver myndighetens tillstånd eller godkännande och reglerar ansvar i flygsäkerhetsarbetet, flygsäkerhetsstandard och egenkontrollen.

Grundform

LFS 1989:9

I kraft 1989-07-01. PDF 23 kB

Ändringar

LFS 2005:6

I kraft 2005-07-22. PDF 22 kB.

Utbyte av Luftfartsinspektionen, inspektionen, Luftfartsverket, verket och LVF i olika böjningsformer till Luftfartsstyrelsen i motsvarande form.

TSFS 2020:79

I kraft 2020-12-08. PDF 97 kB.

Upph. LFS 1989:9.