Information om nya eller ändrade regler

39 nya eller ändrade regler.

Ändringar i åtgärder mot förorening från fartyg, TSFS 2010:96

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:98.

Publicerades 2022-11-29

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2022:101, som träder i kraft den 1 januari 2023.

Publicerades 2022-11-29

Nya föreskrifter om lotsning

Transportstyrelsen har publicerat nya föreskrifter om lotsning, TSFS 2022:94. Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2023.

Publicerades 2022-11-15

Ändring av sjukvård och apotek på fartyg, TSFS 2021:80

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:80) om sjukvård och apotek på fartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:85.

Publicerades 2022-09-01

Nya föreskrifter om säkerhetsskydd

Transportstyrelsen har publicerat en ny författning TSFS 2022:76.

Publicerades 2022-06-30

Nytryck av IMDG-koden

IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) är IMO:s internationella regelverk för transport av förpackat farligt gods till sjöss.

Publicerades 2022-06-22

Ändring av fartyg i nationell sjöfart, TSFS 2017:26

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (2017:26) om fartyg i nationell sjöfart, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:63.

Publicerades 2022-06-22

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:24.

Publicerades 2022-05-13

Nya föreskrifter om hamnskydd

Transportstyrelsen har gjort ett nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:1) om hamnskydd, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:21.

Publicerades 2022-05-13

Nya föreskrifter om hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment, TSFS 2022:19, som träder i kraft den 1 juni 2022.

Publicerades 2022-05-05

Till toppen