Information om nya eller ändrade regler

20 nya eller ändrade regler.

Nya och ändrade föreskrifter avseende arbets- och levnadsförhållanden på fiskefartyg

Transportstyrelsen har meddelat nya föreskrifter om bostadsutrymmen på fiskefartyg samt ändrat i föreskrifterna om bemanning och i föreskrifterna om certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet. De nya och ändrade föreskrifterna träder ikraft den 15 november 2019.

Publicerades 2019-11-12

Nya föreskrifter om säkerhetsskydd

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter (TSFS 2019:108) om säkerhetsskydd, som träder i kraft den 1 januari 2020.

Publicerades 2019-11-07

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:8) om fartområdenas indelning

Transportstyrelsen har gett ut ändringföreskrifter till föreskrifterna (TSFS 2009:8) om fartområdenas indelning.

Publicerades 2019-10-23

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:73) om hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment

Ändringen har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2019:103, som träder i kraft den 1 december 2019. 

Publicerades 2019-10-15

Nya föreskrifter om containersäkerhet, TSFS 2019:101

Transportstyrelsen har publicerat en ny författning om containersäkerhet, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om containersäkerhet, TSFS 2019:101.

Publicerades 2019-10-15

Nya föreskrifter om sjötrafiken i Trollhätte och Södertälje kanal

Transportstyrelsen har publicerat två nya författningar om sjötrafiken i Trollhätte och Södertälje kanal, TSFS 2019:96 och TSFS 2019:97.

Publicerades 2019-09-20

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:97) om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda före den 1 juli 2002

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2019:60, som träder i kraft den 1 augusti 2019.

Publicerades 2019-06-28

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:4) om maskininstallation, elektrisk utrustning och periodvis obemannat maskinrum

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2019:59, som träder i kraft den 1 augusti 2019.

Publicerades 2019-06-28

Tillkännagivande om samverkan mellan Sjöfartsinspektionen och Arbetsmiljöverket

Transportstyrelsen har gett ut ett tillkännagivande om samverkan mellan Sjöfartsinspektionen och Arbetsmiljöverket ska utgå, TSFS 2019:58.

Publicerades 2019-06-28

Ändringar i TSFS 2013:68 om bostadsutrymmen ombord på fartyg som omfattas av sjöarbets-konventionen (MLC 2006)

Ändringar i arbetsmiljöföreskrifterna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2019:57, som träder i kraft den 1 augusti 2019.

Publicerades 2019-06-28

Till toppen