Tillståndsprövning

Alla ska vara trygga och säkra i trafiken. Därför ser vi till att den som ska vistas i trafiken har rätt kompetens och behörighet. Vi ställer också krav på att transportanläggningar uppfyller de regler som finns.

Det övergripande målet för Transportstyrelsens verksamhet är att säkra en transportförsörjning som är både långsiktigt hållbar och samhällsekonomiskt effektiv, och som bidrar till konkurrenskraft i näringslivet.

För att nå dessa mål utformar Transportstyrelsen regler, utfärdar tillstånd och utför tillsyn inom de fyra trafikslagen väg, järnväg, sjöfart och luftfart.

Kontroll av kompetens och säkerhet

Vi prövar behörigheten för förare och verksamheter inom de olika trafikslagen. Den som uppfyller kraven i våra regler får ett tillstånd. Det som prövas och kontrolleras är främst kompetens och säkerhet. 

Vi utfärdar tillstånd till förare inom alla trafikslag

Vi utfärdar tillstånd till förare av vägtrafikfordon, lokförare, piloter och fartygsbefäl efter att de har genomfört och klarat den utbildning som krävs. Vi utfärdar mellan en halv och en miljon tillstånd varje år, de flesta i form av körkort. Men ibland räcker det inte med ett vanligt körkort. Förare som till exempel ska köra buss eller tunga godstransporter med lastbil behöver dessutom ett yrkesförarbevis och taxiförarna en taxiförarlicens.

Vi ställer inte bara krav på tillstånd för förare av olika fordonstyper utan även för andra kategorier av personal.

Även fordon, fartyg, anläggningar och system ska vara godkända

Utöver förare behöver exempelvis även fordon, fartyg, tekniska system och infrastrukturanläggningar godkännas för att få användas. Vi ger även tillstånd till flygplatser, spårvägar, hamnar och till de tekniska system som kommunicerar och övervakar flyg- och tågtrafiken. Förutom förare, fordon och anläggningar ger vi dessutom tillstånd för näringsverksamhet som till exempel flygbolag och företag som driver järnvägstrafik.

Tillstånd ges till de företag som uppfyller kraven på bland annat kompetens, säkerhet och finansiell styrka. Det är tillstånden som sedan ligger till grund för Transportstyrelsens tillsynsutövning.

Transportstyrelsens målsättning är att tillämpa enhetliga definitioner, angreppssätt och principer för tillståndsprövning och annan ärendehandläggning i alla trafikslag.

Snabbare tillstånd med e-tjänster

Det ska vara enkelt att söka sitt tillstånd. Därför utvecklar vi ständigt våra e-tjänster så att de går att ansöka via vår webbplats. Ambitionen är att alla våra tillstånd ska kunna sökas via tillgängliga e-tjänster.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!