E-förvaltning

Transportstyrelsen arbetar med att ständigt utveckla sin e-förvaltning och sina e-tjänster. E-förvaltningsarbetet ska bidra till att göra oss till en enkel, effektiv och tillgänglig myndighet.

2015 bildades eSam, ett program för digital samverkan, som utgår från regeringens strategi Medborgaren i centrum. Syftet med eSam är driva på den gemensamma utvecklingen och ta tillvara på de möjligheter som samverkan mellan myndigheter ger.

Regeringens mål för medborgaren i centrum

En digitalt samverkande statsförvaltning utgår från att medborgare är i centrum för att skapa en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning, där delmålen är:  

  • en enklare vardag för medborgare 
  • en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
  • högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Transportstyrelsens arbete för att nå målen

Transportstyrelsen har tagit fram en digital agenda utifrån målen som regeringen har satt upp. Syftet med den digitala agendan är att samla alla strategiska insatser inom området i en handlingsplan som ska verka för att myndigheten ska nå målen inom e-förvaltning.

Den digitala agendan innebär att myndigheten ska ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen för med sig – det gäller inte minst när det handlar om hur vi ska skapa en enklare vardag för medborgare och näringsliv när de har ärenden hos oss. Det pågår på olika håll inom myndigheten insatser för att skapa nya e-tjänster eller automatisering av olika processer. Tillsammans ska vi se till att alla dessa förändringar får en samlad riktning och genomförs på ett strukturerat sätt.

E-tjänster

Vi har e-tjänster för alla trafikslag. Du kan bland annat söka efter fordon, göra ägarbyte, beställa registreringsbevis och hämta blanketter för olika typer av ansökningar. Vi har dessutom e-tjänster för yrkesutövare och näringsliv, som rapportering av flygtider och mönstringssystem.

Vår ambition är att så mycket som möjligt av vår service och våra tjänster ska finnas tillgängliga som e-tjänster. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla våra e-tjänster

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!