Vårt uppdrag och arbetssätt

Transportstyrelsens verksamhet ska utveckla ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Med respekt för konsekvenser för medborgare och näringsliv utformar vi regler och följer upp att de efterlevs.

Vi förser samhället med uppgifter om transportmedel och förare. Vi arbetar med helhetssyn och effektivitet och har hög servicenivå i vår kontakt med omvärlden.

I korthet kan vi beskriva Transportstyrelsens uppdrag så här:

  • Vi utvecklar ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa.
  • Vi utformar regler och följer upp att de efterlevs genom tillsyn och genom att utfärda tillstånd. Stor vikt läggs vid att reglerna ska fungera bra för medborgare och näringsliv.
  • Vi tar in vissa skatter och avgifter inom transportområdet.