Avgifter för rederier

Här nedan hittar du

  • Säkerhetsorganisation för rederier
  • Registerhållningsavgift för sjömansregistret

Säkerhetsorganisation för rederier

För tillståndsprövning avseende rederiers säkerhetsorganisation tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt tabellen nedan.

Tillståndsprövning säkerhetsorganisation för rederierTimtaxa i kr
Avgift som ska tas ut efter tidsåtgång debiteras genom löpande timtaxa som betalas för varje påbörjad 30-minutersperiod. 1 400
   

För tillsyn av säkerhetsorganisation för rederier tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt tabellen nedan, dock lägst 2 800 kr 

Tillsyn av säkerhetsorganisation för rederierTimtaxa i kr
Avgift som ska tas ut efter tidsåtgång debiteras genom löpande timtaxa som betalas för varje påbörjad 30-minutersperiod. 1 400

 

Registerhållningsavgift för sjömansregistret

För handläggning och förvaltning av sjömansregistret tar Transportstyrelsen ut en årlig registerhållningsavgift enligt nedan.

Handläggning och förvaltning av sjömansregistretAvgift i kr
Årlig registerhållningsavgift per fartyg 2 500

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!