Avgifter för rederier

Säkerhetsorganisation för rederier

För tillsyn avseende rederiers säkerhetsorganisation med fartyg som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart ska en grundavgift på 4 000 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

För tillsyn avseende rederiers säkerhetsorganisation med fartyg som inte omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart ska en grundavgift på 6 000 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

För rederier med fartyg i bägge ovanstående kategorier ska den högsta avgiften betalas.

För tillståndsprövning avseende rederiers säkerhetsorganisation tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt tabellen nedan.

Registerhållningsavgift för sjömansregistret

För handläggning, förvaltning och rapportering av mönstringsuppgifter till sjömansregistret ska en årsavgift på 1 800 kronor per fartyg tas ut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!