Övriga avgifter

Övriga aktuella avgifter på järnvägsområdet.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för ärendehandläggning för arbete i egenskap av bedömningsorgan och för prövning av ansökningar.

Produkt/tjänst Avgift
Ärendehandläggning som Transportstyrelsen utfört som bedömningsorgan Löpande timtaxa:
1 400 kr per påbörjad 30-minutersperiod
Undantag från krav i lagen om kollektivtrafik Löpande timtaxa:
1 400 kr per påbörjad 30-minutersperiod
Tillstånd att vara underhållsansvarig enhet Löpande timtaxa:
1 400 kr per påbörjad 30-minutersperiod
Tillsyn av den som har beviljats tillstånd att vara underhållsansvarig enhet Löpande timtaxa:
1 400 kr per påbörjad 30-minutersperiod

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!