Luftfartyg och luftvärdighet

Här hittar du luftfartygsregistret och annan information som rör luftfartyg. Luftvärdighet handlar bland annat om de tekniska kraven som gäller för att ett luftfartyg ska vara säkert.

Information gällande e-tjänsten Sök luftfartyg

Observera att uppdatering av datum för luftvärdighetshandlingens giltighet i e-tjänsten Sök luftfartyg kan vara fördröjd beroende på att den uppdateras först när Transportstyrelsen fått ta del av luftvärdighetshandlingen.

Under sommarmånaderna ökar mängden av luftvärdighetsförnyelser som ska hanteras, vilket medför att uppdatering av luftvärdighetshandlingens giltighet i databasen Sök luftfartyg kan bli fördröjd under denna period

Populära sidor

Luftfartyg

Ett luftfartyg är till exempel ett flygplan, en helikopter eller en ballong.

Internationella och nationella regler för luftvärdighet

Ett luftfartyg omfattas antingen av Europeiska förordningar eller av nationella regler. Beroende på vilket regelverk som gäller brukar ett luftfartyg i folkmun kallas för "EASA-luftfartyg" eller "statsluftfartyg" respektive "Annex I-luftfartyg".

Det är viktigt att du vet vilket regelverk som gäller för ditt luftfartyg. EASA-luftfartyg omfattas av de Europeiska förordningarna och statsluftfartyg samt Annex I-luftfartyg styrs av de nationella föreskrifterna.

Läs mer om EASA eller bilaga I/statsluftfartyg.

Brexit

Länkar till information om luftvärdighet med anledning av Brexit

https://www.easa.europa.eu/the-agency/faqs/brexit#category-aircraft-maintenance-and-continuing-airworthiness

https://www.easa.europa.eu/brexit

https://www.easa.europa.eu/the-agency/faqs/brexit

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!