E-tjänster inom vägtrafik

Välj den e-tjänst som passar ditt ärende bäst.

Fordon

Alla e-tjänster inom fordonsområdet.

Autogiro

Transportstyrelsen erbjuder autogiro för flertalet skatter och avgifter inom fordonsområdet.

Gå till tjänsten autogiro. Öppnas i nytt fönster.

Enskilt godkännande - ansök

Ansökan om enskilt godkännande kan du endast göra för nya fordon för fordonsslagen personbil, lastbil och buss samt släp som kopplas till dessa. Med nytt fordon avses ett fordon som aldrig varit registrerat eller varit registrerat i Sverige men ännu inte tagits i trafik för första gången.

Gå till tjänsten enskilt godkännande - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Fordonets skulder

Se betalningsinformation för trängselskatt, fordonskatt, felparkeringsavgift och infrastrukturavgift för fordon som du äger. 

Gå till tjänsten fordonets skulder. Öppnas i nytt fönster.

Fordonsuppgifter - ditt fordon

Se uppgifter om ditt fordon. I tjänsten finns också möjlighet att hantera fordonet, till exempel att ställa av, ställa på eller beställa registreringsskyltar.

Logga in i tjänsten fordonsuppgifter - ditt fordon. Öppnas i nytt fönster.

Fordonsuppgifter - sök med registreringsnummer

Sök information om fordon genom att ange registreringsnummer. Du kan ta del av grundläggande fordonsdata, besiktningsuppgifter, skatteuppgifter och information av mer teknisk karaktär.

Gå till tjänsten fordonsuppgifter - sök med registreringsnummer. Öppnas i nytt fönster.

Infrastrukturavgifter - visa uppgifter

Visar betalda och obetalda avgifter samt passager som registrerats på ett visst fordon och som ännu inte blivit ett avgiftsbeslut. Du kan se avgifter och avgiftsbeslut för både Motala och Sundsvall.  

Logga in i tjänsten infrastrukturavgifter - visa uppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Mottagningsbevis - beställ

Du som är anmäld mottagare kan beställa mottagningsbevis. Vi skickar ut bevis varje fredag.

Gå till tjänsten mottagningsbevis - beställ. Öppnas i nytt fönster.

Personlig skylt

Sök lediga namn och ansök om personlig skylt.

Du som har en personlig skylt kan förnya och avsäga dig rätten till skylten, samt ta bort en knytning eller knyta beteckningen till ett annat fordon.

Gå till tjänsten personlig skylt. Öppnas i nytt fönster.

Registreringsbevis - beställ

Beställ registreringsbevis för fordon som du äger.

Gå till tjänsten registreringsbevis - beställ. Öppnas i nytt fönster.

Registreringsskylt - beställ

Beställ registreringsskyltar eller personliga skyltar till ditt fordon.

Logga in i tjänsten registreringsskylt - beställ. Öppnas i nytt fönster.

Skrotningsintyg - beställ

Du som är auktoriserad skrotare kan beställa skrotningsintyg. Vi skickar ut intyg varje fredag.

Gå till tjänsten skrotningsintyg - beställ. Öppnas i nytt fönster.

Släpvagnskalkylator

Släpvagnskalkylatorn har utvecklats för att hjälpa dig att ta reda på om du får dra en specifik släpvagn eller husvagn med din bil. Tjänsten är ett hjälpmedel - det är du som ansvarar för att du framför dina fordon på ett lagligt sätt även när släpvagnskalkylatorn ger klartecken för fordonen.

Gå till tjänsten släpvagnskalkylator. Öppnas i nytt fönster.

Ställ av fordon

Om du inte ska använda ett fordon kan du ställa av det. Då slipper du betala fordonsskatt och trafikförsäkring.

Logga in i tjänsten ställ av fordon. Öppnas i nytt fönster.

Ställ på fordon

För att du ska kunna köra ett fordon måste det vara påställt. Det innebär att du som ägare måste ha en trafikförsäkring och betala fordonsskatt för fordonet. Ett avställt fordon som du vill börja använda måste alltså ställas på.

Logga in i tjänsten ställ på fordon. Öppnas i nytt fönster.

Trängselskatt - visa uppgifter

Visar betalda och obetalda skattebeslut samt passager som registrerats på ett visst fordon och som ännu inte blivit ett skattebeslut. Du kan se trängselskattebeslut för både Göteborg och Stockholm.

Logga in i tjänsten trängselskatt - visa uppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Ursprungskontroll - ansök

Ansök om ursprungskontroll för ett fordon du importerat. Du använder även den här tjänsten om fordonet är köpt av försvaret eller om det är egentillverkat. 

Gå till tjänsten ursprungskontroll - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Ursprungskontroll - se status i ärende

Ägarbyte

För att kunna använda webbtjänsten behöver

 • säljaren kunna legitimera sig via e-legitimation (exempelvis bank ID eller mobilt bank ID).
 • både säljare och köpare ha giltiga körkort
 • säljaren kunna uppge behörighetskoden från del 1 av fordonets registreringsbevis, den blåa delen. Behörighetskoden visar att säljaren har tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset och är dessutom en uppgift som omgående uppdateras i vägtrafikregistret efter ägarbytet.

Logga in i tjänsten ägarbyte. Öppnas i nytt fönster.

Yrkestrafik

Alla e-tjänster inom yrkestrafiksområdet.

Anmäl/Avanmäl fordon i Yrkestrafik

Här kan du anmäla och avanmäla fordon i yrkestrafik, taxitrafik och biluthyrning.

För att kunna använda tjänsten behöver du logga in med e-legitimation eller din säkerhetskod.

Logga in i tjänsten anmäl/avanmäl fordon i yrkestrafik. Öppnas i nytt fönster.

Autogiro för företag

Transportstyrelsen erbjuder autogiro för flertalet skatter och avgifter inom fordonsområdet.

Gå till tjänsten autogiro för företag. Öppnas i nytt fönster.

Delgivning - bekräfta

Här bekräftar du att du mottagit ett beslut.

För att kunna använda tjänsten behöver du logga in med e-legitimation.

Logga in i tjänsten delgivning - bekräfta. Öppnas i nytt fönster.

Fordonsuppgifter

Sök information om fordon genom att ange registreringsnummer. Du kan ta del av grundläggande fordonsdata, besiktningsuppgifter, skatteuppgifter och information av mer teknisk karaktär.

Gå till tjänsten fordonsuppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Förarkort till digital färdskrivare - ansökan

Komplettera ärende med dokument

Här kan du lägga till dokument i ditt ärende.
Du behöver ditt person-/organisationsnummer och diarienummer för att logga in i ärendet.

Gå till tjänsten komplettera ärende med dokument. Öppnas i nytt fönster.

Kontroll av kör- och vilotider

Här kan du lämna förar- och fordonslistor, kontrollunderlag och övriga upplysningar som behövs för Transportstyrelsens prövning av kör- och vilotider.

Gå till tjänsten kontroll av kör- och vilotider. Öppnas i nytt fönster.

Kontrollera trafiktillstånd

Här har du möjlighet att söka information om företag som:

 • finns registrerade i vägtrafikregistret och även
 • har tillstånd att bedriva yrkesmässig gods- eller busstrafik

Gå till tjänsten kontrollera trafiktillstånd. Öppnas i nytt fönster.

Lista YKB-utbildare

Här har hittar du de utbildare/provanordnare som har gett sitt medgivande för att bli publicerade.

Gå till tjänsten lista ykb-utbildare. Öppnas i nytt fönster.

Rapportera genomförd utbildning för yrkesförarkompetens

För att du ska kunna rapportera in en genomgången utbildning för yrkesförarkompetens behöver du ha tillgång till en internettjänst. 

Logga in i tjänsten rapportera genomförd utbildning för yrkesförarkompetens. Öppnas i nytt fönster.

Säkerhetskod - beställ

Här beställer du en ny säkerhetskod för tillgång till dina yrkestrafiktjänster. 

Gå till tjänsten säkerhetskod - beställ. Öppnas i nytt fönster.

Taxiförarlegitimation - ansök
Förhandsbesked taxiförarlegitimation - ansök

Du kan ansöka om taxiförarlegitimation när du har gjort alla tre delprov som ingår i provet i yrkeskompetens och genomfört körprovet med godkänt resultat. I tjänsten kan du få frågan särskilt prövad genom ett förhandsbesked om du är osäker på om du kan få taxiförarlegitimation med hänsyn till vissa personliga eller medicinska förhållanden. Tjänsten kräver e-legitimation. 

Logga in i tjänsten taxiförarlegitimation - ansök
förhandsbesked taxiförarlegitimation - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Taxiförarlegitimation - förlustanmälan

Trafiktillstånd - ansök

Här ansöker du om tillstånd att yrkesmässigt bedriva biluthyrning, gods-, buss eller taxitrafik. Här ansöker du även om gemenskapstillstånd och eller kopior av gemenskapstillstånd.

För att kunna använda tjänsten behöver du logga in med e-legitimation

Gå till tjänsten trafiktillstånd - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Utbyte av trafikansvarig eller annan personal

Anmälan om byte av trafikansvarig, ansvarig person i uthyrningsrörelse eller övrigt prövad person.

Logga in i tjänsten utbyte av trafikansvarig eller annan personal. Öppnas i nytt fönster.

Yrkestrafikuppgifter - mina fordon

Se status på ditt yrkestrafiktillstånd och vilka fordon som finns anmälda.

Logga in i tjänsten yrkestrafikuppgifter - mina fordon. Öppnas i nytt fönster.

Körkort

Alla e-tjänster inom körkortsområdet.

E-tjänster för företag hittar du under rubriken "Företagstjänster".

Ansök om förlängning av högre behörighet med hälsodeklaration

Transportstyrelsen skickar ut information till dig när det börjar bli dags att ansöka om förlängning av din högre behörighet. Där framgår om du ska ansöka med hälsodeklaration och synintyg eller med läkarintyg.

Här ansöker du förlängning av högre behörighet med hälsodeklaration. Tjänsten kräver e-legitimation.

Innan Transportstyrelsen kan börja pröva din ansökan måste

 • ditt synintyg ha skickats in till Transportstyrelsen och
 • ansökningsavgiften vara betald.

Du betalar din ansökan via det inbetalningskort Transportstyrelsen skickat hem till dig.

Komplettera med synintyg

Du måste komplettera din ansökan med ett synintyg. Synintyget får inte vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan.

Boka tid för synundersökning hos en legitimerad optiker. De kan skick in synintyget via vår e-tjänst.

Logga in i tjänsten ansök om förlängning av högre behörighet med hälsodeklaration. Öppnas i nytt fönster.

Ansök om handledarskap

Här ansöker du om handledarskap för privat övningskörning. Du måste göra en ansökan för varje elev, om du ska övningsköra med flera elever. Du kan som mest ha 15 godkännanden samtidigt.

För att bli godkänd som handledare, vid privat övningskörning för behörighet B, måste du och din blivande elev ha gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren.

Innan Transportstyrelsen kan pröva din ansökan om handledarskap måste

 • din elev ha ett giltigt körkortstillstånd och
 • ansökningsavgiften vara betald.

När Transportstyrelsen beviljat din ansökan skickar Transportstyrelsen ett "Bevis om godkännande som handledare vid övningskörning" till dig. Beviset ska du alltid ha med dig vid övningskörning. Ett godkännande som handledare gäller i fem år förutsatt att körkortet inte återkallas. Det är du som handledare som räknas som förare vid övningskörning.

Läs mer om vilka krav som gäller för att du ska bli godkänd som handledare.

Så här betalar du

När din ansökan är slutförd får du en bekräftelse. I den finns inbetalningsuppgifter för betalning via din internetbank. Du får även ett inbetalningskort hemskickat till din folkbokförningsadress.

Gå till tjänsten ansök om handledarskap. Öppnas i nytt fönster.

Ansök om körkortstillstånd (grupp I)

Här ansöker du om körkortstillstånd med hälsodeklaration för körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort. Behörigheterna ingår i det som kallas grupp I.

Innan Transportstyrelsen kan börja pröva din ansökan om körkortstillstånd måste

 • ditt synintyg ha skickats in till Transportstyrelsen och
 • ansökningsavgiften vara betald.

Komplettera med synintyg

Du måste komplettera din ansökan med ett synintyg, annars kan din ansökan bli avvisad. Synintyget får inte vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan.

Boka tid för synundersökning hos en legitimerad optiker eller behörig trafikskola. De kan skicka in synintyget via vår e-tjänst.

Så här betalar du

När din ansökan är slutförd får du en bekräftelse. I den finns inbetalningsuppgifter för betalning via din internetbank. Du får även ett inbetalningskort hemskickat till din folkbokförningsadress.

Gå till tjänsten ansök om körkortstillstånd (grupp i). Öppnas i nytt fönster.

Ansök om körkortstillstånd (grupp II och III)

Här ansöker du om körkortstillstånd när du vill att det även ska gälla för tyngre fordon, som till exempel tung lastbil och/eller buss.

 • Grupp II omfattar behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C och CE.
 • Grupp III omfattar behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE.

Innan Transportstyrelsen kan börja pröva din ansökan om körkortstillstånd måste

 • ditt läkarintyg ha skickats in till Transportstyrelsen och
 • ansökningsavgiften vara betald.

Komplettera med läkarintyg

Du måste komplettera din ansökan med ett läkarintyg för behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE innan vi kan pröva din ansökan om körkortstillstånd.

Beställ blanketten ”Ansökan om körkortstillstånd II/III + läkarintyg” via vår e-tjänst Beställ blankett. Ta med dig blanketten till den till den läkare som ska genomföra läkarundersökningen.

Det är viktigt att läkarintyget kommer in i samband med att du ansöker om körkortstillstånd.

Läkarintyget får inte vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan.

Så här betalar du

När din ansökan är slutförd får du en bekräftelse. I den finns inbetalningsuppgifter för betalning via din internetbank. Du får även ett inbetalningskort hemskickat till din folkbokförningsadress.

Gå till tjänsten ansök om körkortstillstånd (grupp ii och iii). Öppnas i nytt fönster.

Beställ blanketter för körkort

De flesta blanketter för körkort kan du beställa via den här e-tjänsten. De blanketter du inte kan beställa via tjänsten hittar du på sidan Blanketter för körkort.

Blanketter som du kan beställa här

 • Ansökan körkortstillstånd med hälsodeklaration och synintyg (AM, A1, A2, A, B, BE samt Traktorkort)
 • Ansökan körkortstillstånd II/III med läkarintyg (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE)
 • Ansökan handledarskap privat övningskörning
 • Ansökan om utbyte av utländskt körkort
 • Ansökan om villkor alkolås
 • Synintyg
 • Synintyg förlängning via hälsodeklaration
 • Hälsodeklaration
 • Läkarintyg ADHD
 • Läkarintyg avseende C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE eller Taxi
 • Läkarintyg avseende sömn och vakenhetsstörningar
 • Läkarintyg om alkohol, narkotika, läkemedel
 • Läkarintyg diabetes
 • Läkarintyg synfunktion
 • Läkarintyg för ansökan om villkor om alkolås
 • Ogiltighet på egen begäran

Läs mer om blanketterna du kan beställa via e-tjänsten.

Gå till tjänsten beställ blanketter för körkort. Öppnas i nytt fönster.

Beställ kopia på bevis om körkortstillstånd

Här beställer du som redan har ett körkortstillstånd en kopia.

Gå till tjänsten beställ kopia på bevis om körkortstillstånd. Öppnas i nytt fönster.

Körkort - förlustanmälan

Här förlustanmäler du ditt körkort och beställer en blankett (grundhandling) för förnyelse av körkort.

Läs mer om stulet, borttappat eller skadat körkort.

Gå till tjänsten körkort - förlustanmälan. Öppnas i nytt fönster.

Körkort - Ombeställning av grundhandling

Om du har förlorat din blankett för förnyelse av körkortet (grundhandling) kan du beställa en ny via den här tjänsten.

Läs mer om att förnya körkortet.

Gå till tjänsten körkort - ombeställning av grundhandling. Öppnas i nytt fönster.

Utbildare och provanordnare

Här hittar du utbildare och provanordnare för riskutbildning, introduktionsutbildning, förarbevis för moped klass II, terränghjuling och snöskoter, behörighet AM samt trafikskolor.

Gå till tjänsten utbildare och provanordnare. Öppnas i nytt fönster.

Ansök om förordnande att förrätta förarprov

Här kan du ansöka om förordande för att förrätta förarprov.

Gå till tjänsten ansök om förordnande att förrätta förarprov. Öppnas i nytt fönster.

Ansök om godkännande av kompetens

Här kan ansöka om godkännande för olika typer av kompetens, till exempel utbildningsledare, trafikskolechef och trafiklärare.

Läs mer om vilka krav som ställs för att bli godkänd som

Gå till tjänsten ansök om godkännande av kompetens. Öppnas i nytt fönster.

Ansök om personalrapportör

För att få tillgång till tjänsten "Personalförändringar för utbildnings- och provanordnare" krävs att tillståndshavaren ansöker om och får en personalrapportör registrerad i vårt register. Ansökan om personalrapportör kan bara göras av trafikskolechef eller påanmäld företrädare för verksamheten. Ansökan kräver e-legitimation.

Logga in i tjänsten ansök om personalrapportör. Öppnas i nytt fönster.

Ansök om tillstånd/överlämnande

Förordnande förarprövare

Här kan organisationer inom förarprövning få en översikt över statusen på de förarprövares förordnande som finns registrerade i Transportstyrelsens utbildarregister. I tjänsten är det också möjligt för förarprövare att kunna se statusen på sitt förordnande. Tjänsten kräver e-legitimation.

Tillgång till tjänsten

För att få tillgång till tjänsten och se förordnade förarprövare inom en organisation krävs att man ansöker om och får en läsare registrerad i vårt register. Ansökan kräver e-legitimation.

Ansök här

För att en förordnad förarprövare ska se sin personliga information som exempelvis examinationsrättigheter eller datum för senaste utbildning, krävs ingen ansökan utan endast inloggning med e-legitimation.

Logga in i tjänsten förordnande förarprövare. Öppnas i nytt fönster.

Personalförändringar för utbildnings- och provanordnare

I utbildarregistret finns alla utbildare och provanordnare samlade vilket innebär att du kan få en överblick över din registrerade personal. Registret är tillgängligt genom en e-tjänst där du också kan göra personalförändringar direkt i tjänsten.

Logga in till tjänsten

E-tjänsten kräver e-legitimation och det är bara godkända personalrapportörer som kan använda den. De som är godkända personalrapportörer får både tillgång till registret och möjlighet att uppdatera informationen om personalen i registret.

Tillgång till tjänsten

För att få tillgång till tjänsten krävs att tillståndshavaren ansöker om och får en personalrapportör registrerad i vårt register.

Gå till tjänsten Ansök om personalrapportör

Tjänsten kräver e-legitimation.

Observera att e-tjänsten har en äldre grafisk design än den som är på transportstyrelsen.se.

Logga in i tjänsten personalförändringar för utbildnings- och provanordnare. Öppnas i nytt fönster.

Rapportera förarprov - för gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning

Genom den här tjänsten kan du rapportera godkända förarprov.

För att kunna använda tjänsten måste skolan och användaren tecka ett avtal med Transportstyrelsen. Läs mer om hur du tecknar avtal om anslutning.

Observera att e-tjänsten har 2017-03-15 fått ny grafisk design, det har även gjorts vissa mindre ändringar i funktionaliteten.

Via tjänsten kan du också enkelt kontrollera om eleven uppfyller kraven för att få genomföra ett förarprov samt se de prov som du har rapporterat till oss via tjänsten.

Logga in i tjänsten rapportera förarprov - för gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning. Öppnas i nytt fönster.

Rapportera introduktionsutbildning

Genom denna e-tjänst kan du rapportera genomgångna introduktionsutbildningar. Tjänsten kan användas av de utbildare som ansökt och fått tillstånd av Transportstyrelsen att bli användare. Tjänsten kräver e-legitimation.

Utbildningen ska rapporteras snarast möjligt efter att den har utförts.

Mer information om tjänsten.

Observera att tjänsten kan få "time-out" om du som användare har varit inaktiv i 20 minuter. Även din egen lokala dator kan ha en (för kort) inställning av webbläsaren som innebär att uppkopplingen bryts efter viss tid.

E-tjänsten har 2017-03-15 fått ny grafisk design, det har även gjorts vissa mindre ändringar i funktionaliteten.

Tänk på att den blivande handledaren efter utbildningen själv ska ansöka om att bli godkänd hos Transportstyrelsen. En ansökan om godkännande som handledare krävs även om introduktionsutbildning rapporteras via denna e-tjänst.

Logga in i tjänsten rapportera introduktionsutbildning. Öppnas i nytt fönster.

Rapportera prov - utbildare för moped, snöskoter och terränghjuling

Rapportering bör göras dagligen och du kan om du vill rapportera flera gånger samma dag. Du har som mest 7 dagar på dig att rapportera prov. Ha därför för vana att rapportera dem omgående.

För att kunna använda tjänsten måste utbildaren eller provanordnaren teckna ett avtal med Transportstyrelsen.

 

Logga in i tjänsten rapportera prov - utbildare för moped, snöskoter och terränghjuling. Öppnas i nytt fönster.

Rapportera riskutbildning

Det här är en tjänst som ger riskutbildare möjlighet att själva rapportera godkända riskutbildningar via Internet. Tjänsten kan användas av de riskutbildare som ansökt och fått tillstånd av Transportstyrelsen att bli användare.

Utbildning måste finnas registrerad hos Transportstyrelsen vid prov

Intyg om genomförd utbildning godtas inte längre vid förarprov utan utbildningen måste finnas registrerad hos Transportstyrelsen. Finns inte utbildningen registrerad vid provtillfället riskerar eleven att bli avvisad från provet.

Den som anordnar riskutbildning eller utbildning för AM ska rapportera till Transportstyrelsen när en elev har genomgått utbildningen. Rapporteringen ska ske genom elektronisk överföring i ett system som har godkänts av Transportstyrelsen och i enlighet med de anvisningar som styrelsen har bestämt.

Observera att e-tjänsten har en äldre grafisk design än den som är på transportstyrelsen.se.

 

Logga in i tjänsten rapportera riskutbildning. Öppnas i nytt fönster.

Rapportera synintyg - förlängning med hälsodeklaration

Här kan du som är legitimerad optiker rapportera synintyg för den som ansöker om förlängning av de högre behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE med hälsodeklaration. Tjänsten kräver e-legtimation.

Tänk på att synintyget

 • ska registreras snarast möjligt efter att synprövningen har utförts.
 • är en del av en ansökan om förlängning av högre behörighet med hälsodeklaration.
 • inte får vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan om förlängning av de högre behörigheterna.

Observera att e-tjänsten har 2017-03-15 fått ny grafisk design, det har även gjorts vissa mindre ändringar i funktionaliteten.

OBS! Var noga med att kontrollera vad ansökan avser. Gäller ansökan om körkortstillstånd för grupp 1 ska du istället använda e-tjänsten "Rapportera synintyg – körkortstillstånd grupp 1".

Logga in i tjänsten rapportera synintyg - förlängning med hälsodeklaration. Öppnas i nytt fönster.

Rapportera synintyg - körkortstillstånd grupp 1

Här kan du som är legitimerad optiker eller behörig på trafikskola rapportera synintyg för den som ansöker om körkortstillstånd för grupp 1 – till exempel personbil, moped eller motorcykel. Tjänsten kräver e-legitimation.

Tänk på att synintyget

 • ska registreras snarast möjligt efter att synprövningen har utförts
 • är en del av en ansökan om körkortstillstånd
 • inte får vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan om körkortstillstånd.

Är din trafikskola inte ansluten till tjänsten?

Läs mer om hur ni får tillgång till tjänsten.

Observera att e-tjänsten har 2017-03-15 fått ny grafisk design, det har även gjorts vissa mindre ändringar i funktionaliteten.

OBS! Var noga med att kontrollera vad ansökan avser. Gäller ansökan förlängning av högre behörighet med hälsodeklaration ska du istället använda e-tjänsten Rapportera synintyg – förlängning med hälsodeklaration (kan bara användas av legitimerad optiker).

Logga in i tjänsten rapportera synintyg - körkortstillstånd grupp 1. Öppnas i nytt fönster.

Rapportera utbildning - utbildare för moped, snöskoter och terränghjuling

Rapportering bör göras dagligen och du kan om du vill rapportera flera gånger samma dag. Du har som mest 7 dagar på dig att rapportera utbildningar. Ha därför för vana att rapportera dem omgående.

För att kunna använda tjänsten måste utbildaren eller provanordnaren teckna ett avtal med Transportstyrelsen.

Logga in i tjänsten rapportera utbildning - utbildare för moped, snöskoter och terränghjuling. Öppnas i nytt fönster.

Registrera utbildning för moped klass I (AM)

Det här är en tjänst som ger utbildare möjlighet att rapportera godkända utbildningar. Tjänsten kan användas av de utbildare som ansökt och fått tillstånd av Transportstyrelsen att bli användare.

Logga in i tjänsten registrera utbildning för moped klass i (am). Öppnas i nytt fönster.

Sök elev - utbildare för moped, snöskoter och terränghjuling

En person måste uppfylla vissa krav för att få avlägga kunskapsprov för förarbevis. Tjänsten hjälper dig att enkelt kontrollera om en person uppfyller kraven för att få göra kunskapsprov.

För att kunna använda tjänsten måste utbildaren eller provanordnaren teckna ett avtal med Transportstyrelsen.

Logga in i tjänsten sök elev - utbildare för moped, snöskoter och terränghjuling. Öppnas i nytt fönster.

Sök rapporterade prov - utbildare för moped, snöskoter och terränghjuling

Tjänsten visar de prov för förarbevis som du har rapporterat till Transportstyrelsen.

För att kunna använda tjänsten måste utbildaren eller provanordnaren teckna ett avtal med Transportstyrelsen.

 

Logga in i tjänsten sök rapporterade prov - utbildare för moped, snöskoter och terränghjuling. Öppnas i nytt fönster.

Sök rapporterade utbildningar - utbildare för moped, snöskoter och terränghjuling

Tjänsten visar de utbildningar för förarbevis som du rapporterat till Transportstyrelsen.

För att kunna använda tjänsten måste utbildaren eller provanordnaren teckna ett avtal med Transportstyrelsen.

Logga in i tjänsten sök rapporterade utbildningar - utbildare för moped, snöskoter och terränghjuling. Öppnas i nytt fönster.
Till toppen