Regler för vägtrafik

Här hittar du samlad information om regler som rör vägtrafik.

Alla föreskrifter som  Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) och samtliga författningar läggs ut på vår webbplats.

Sök bland våra föreskrifter eller se dem i nummerordning.

Äldre författningar finns fortfarande i Vägverkets författningssamling.

Du kan även ta del av Svensk trafikföreskriftssamling (STFS). Du hittar dessutom trafikregler, vägmärken och fordonsregler.

Läs mer om hur du startar en prenumeration.