Start

2014-12-17 - Väg

Sluta rattsurfa i jultrafiken

Mötesolyckor och singelolyckor är de vanligaste typerna av dödsolyckor som sker under jul- och nyårshelgerna. Transportstyrelsen manar alla som ska ge sig ut i helgtrafiken till försiktighet och lugn och att låta bli att använda mobiltelefonen på ett trafikfarligt sätt.

2014-12-15 - Väg

18 personer omkom i novembertrafiken på väg

Under november i år omkom 18 personer i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15:e december. Det är 10 färre jämfört med november månad förra året. Hittills har därmed 250 personer omkommit i vägtrafiken i år.

2014-12-12 - Luftfart

Flygande julklapp kan bli fara om den inte hanteras rätt

Radiostyrda luftfartkoster med lång räckvidd blir allt vanligare och kommer säkert finnas i många paket till jul. Vad många köpare inte vet är att det finns regler för hur de får flygas för att inte skada människor och djur och inte vara en risk för flygtrafiken. Det kan också behövas tillstånd för att få flyga dem.

2014-12-11 - Väg

Senarelagt startdatum för broavgifter i Motala och Sundsvall

Regeringen avser att senarelägga startdatumet för broavgifter i Motala och Sundsvall till den 1 februari 2015. Orsaken är att det inte hinner fattas nödvändiga beslut om lag- och förordningsändringar till årsskiftet.

Skriv ut