Områden inom vägtrafik

E-tjänster och blanketter

Fordon

Infrastrukturavgift

Körkort

Miljö och hälsa

Publikationer

Regler för vägtrafik

Statistik och register

Trafikregler

Trängselskatt

Vägmärken

Yrkestrafik

Många skadas när de åker buss

Ett hundratal personer skadas varje år när de åker buss inom Stockholms län. Hälften av de skadade är över 65 år och en klar majoritet av dessa är kvinnor. Det visar en sammanställning som Transportstyrelsen gjort över rapporterade olyckor som sker ombord på buss.

Publicerades 2015-08-26

29 personer omkom i julitrafiken på väg

Under juli 2015 omkom 29 personer och 229 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 14:e augusti 2015. Det är två fler omkomna jämfört med juli månad 2014.

Publicerades 2015-08-14

2015 års supermiljöbilspengar förbrukade

Tillräckligt många supermiljöbilar har registrerats i Sverige under 2015 för att hela årets anslag på 215 miljoner kronor till supermiljöbilspremier är taget i anspråk. Det innebär att Transportstyrelsen inte kan betala ut premier till bilköpare som köpt en supermiljöbil under slutet av juli och framåt förrän vi fått nya pengar i anslag från regeringen.

Publicerades 2015-08-05