Områden inom vägtrafik

E-tjänster och blanketter

Fordon

Infrastrukturavgift

Körkort

Miljö och hälsa

Publikationer

Regler för vägtrafik

Statistik och register

Säkerhet

Trafikregler

Trängselskatt

Vägmärken

Yrkestrafik

Transportstyrelsens förslag om avgifter för 2017 har skickats på remiss

Transportstyrelsen lämnar nu förslag på avgifter som ska gälla från den 1 januari 2017. Förslaget innehåller både höjningar och sänkningar.

Publicerades 2016-06-28

Fler förutsättningar på plats i arbetet med att införa redovisningscentraler för taxi

Regeringen har beslutat om en förordning för redovisningscentraler för taxitrafik och Transportstyrelsen har därefter beslutat om fyra föreskrifter. Nu finns goda förutsättningar att klara den tidplan, som Skatteverket, Swedac och Transportstyrelsen tagit fram tillsammans.

Publicerades 2016-06-28

Osäkert in i det sista om lastbilsförarna får yrkeskompetensbevis i tid

Nya siffror från Transportstyrelsen visar att antalet som har genomgått fortbildning och som betalar för sitt yrkeskompetensbevis ökar. Men det går fortfarande sakta. Det kommer att vara osäkert in i det sista om alla berörda lastbilsförare har ett yrkeskompetensbevis den 10 september 2016.

Publicerades 2016-06-22