Start

2014-08-21 - Väg

Fortfarande många yrkesförare utan yrkeskompetensbevis

Senast den 10 september 2015 måste alla bussförare ha genomgått en särskild utbildning och fått sitt yrkeskompetensbevis för att få köra persontransporter med buss. Tiden börjar rinna ut och den 4 augusti hade 10 000 av uppskattningsvis 25 000 förare i Sverige genomfört sin fortbildning.

2014-08-20 - Luftfart

Beredskap finns inom flyget vid risk för vulkanaska

Om vulkanen Bardarbungur på Island skulle få ett utbrott med spridning av vulkanaska som följd finns idag en beredskap och riktlinjer för ansvar och agerande vid flygningar i sådana områden. Syftet är att minimera påverkan på flygtrafiken samtidigt som flygsäkerheten bibehålls. Transportstyrelsen följer utvecklingen på Island.

2014-08-20 - Väg

Transportstyrelsen föreslår regeländringar för att tillåta tyngre och längre fordonståg

Transportstyrelsen lämnar ett förslag på regeländringar för att tillåta tyngre och längre fordonståg på delar av det allmänna vägnätet. Syftet med förslaget är att öka transporteffektiviteten och minska miljöbelastningen. Regelförändringarna ska kunna genomföras utan att dagens säkerhetsnivå äventyras.

2014-08-18 - Väg

Besök oss på Elmia Lastbil

Den 20-23 augusti finns Transportstyrelsen på plats på mässan Elmia Lastbil i Jönköping. Kom till oss med dina frågor!

Skriv ut