Områden inom vägtrafik

E-tjänster och blanketter

Fordon

Infrastrukturavgifter

Körkort

Miljö och hälsa

Publikationer

Regler för vägtrafik

Statistik och register

Trafikregler

Trängselskatt

Vägmärken

Yrkestrafik

Nu börjar vi ta ut broavgift i Motala

Nu införs broavgift för resor på den nya bron över Motalaviken. Transportstyrelsen tar ut en avgift från och med den 1 februari 2015. Det kommer att kosta 5 kronor för personbil, lätt lastbil och buss samt 11 kronor för tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton) att köra över bron.

Publicerades 2015-01-29

Nu börjar vi ta ut broavgift i Sundsvall

Nu införs broavgift för resor på den nya bron över Sundsvallsfjärden. Transportstyrelsen tar ut en avgift från och med den 1 februari 2015. Det kommer att kosta 9 kronor för personbil, lätt lastbil och buss samt 20 kronor för tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton) att köra över bron.

Publicerades 2015-01-29

Transportstyrelsens webbplats har fått nytt utseende

Från och med idag har Transportstyrelsens webbplats ett nytt utseende som ska göra det enklare för till exempel mobilanvändare att använda webbplatsen.

Publicerades 2015-01-29