Vanligast att åka nercabbat i Skåne

Ett säkert vårtecken är alla motorcyklar, husvagnar och inte minst cabrioleter som syns igen på våra vägar. Chansen att få syn på en nypolerad cabriolet är störst i Skåne.

Publicerades 2017-03-24

Inga utbetalningar till plusgiron med OCR-nummer från 1 april

Från och med den 1 april 2017 kommer vi inte kunna betala tillbaka överskjutande fordonsskatt, trängselskatt eller andra skatter och avgifter till plusgironummer som kräver att ett OCR-nummer anges.

Publicerades 2017-03-17

Ny nationell rekommendation för barns säkerhet i bilen

Sverige har en hög säkerhet för barn i bil jämfört med andra länder. För att behålla och stärka den svenska bilbarnstolskulturen har det tecknats en överenskommelse om en nationell rekommendation för barns säkerhet i bil. Transportstyrelsen är en av representanterna bakom rekommendationen.

Publicerades 2017-03-17