Områden inom vägtrafik

E-tjänster och blanketter

Fordon

Infrastrukturavgift

Körkort

Miljö och hälsa

Publikationer

Regler för vägtrafik

Statistik och register

Trafikregler

Trängselskatt

Vägmärken

Yrkestrafik

Ny lag om redovisningscentraler för taxi vid årsskiftet

Från och med den 1 januari 2016 kommer den som har tillstånd att bedriva taxiverksamhet att behöva föra över uppgifter från varje fordons taxameter, trådlöst och digitalt, till en så kallad redovisningscentral. Från redovisningscentralen förs uppgifterna sedan över till Skatteverket, när Skatteverket begär det.

Publicerades 2015-03-26

Transportstyrelsen rapporterar insatser som underlättar för medborgare med funktionshinder

En gång om året rapporterar Transportstyrelsen hur myndigheten arbetar med att förverkliga regeringens funktionshinderpolitik. Nu är rapporten för 2014 klar. Den årliga uppföljningen sker mot på tre delmål; samverkan, tillgång till bytespunkter för kollektivtrafik och kundnöjdhet.

Publicerades 2015-03-25

Den första månaden med broavgift - så blev det

Den 1 februari 2015 infördes broavgift för passager på broarna över Motalaviken i Motala respektive Sundsvallsfjärden i Sundsvall. Nu har Transportstyrelsen sammanställt och skickat ut de första avgiftsbesluten.

Publicerades 2015-03-23