Områden inom vägtrafik

E-tjänster och blanketter

Fordon

Infrastrukturavgift

Körkort

Miljö och hälsa

Publikationer

Regler för vägtrafik

Statistik och register

Säkerhet

Trafikregler

Trängselskatt

Vägmärken

Yrkestrafik

Osäkert in i det sista om lastbilsförarna får yrkeskompetensbevis i tid

Nya siffror från Transportstyrelsen visar att antalet som har genomgått fortbildning och som betalar för sitt yrkeskompetensbevis ökar. Men det går fortfarande sakta. Det kommer att vara osäkert in i det sista om alla berörda lastbilsförare har ett yrkeskompetensbevis den 10 september 2016.

Publicerades 2016-06-22

25 personer omkom i majtrafiken på väg

Under maj 2016 omkom 25 personer och 248 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen 15 juni 2016. Det är 8 fler omkomna jämfört med maj månad 2015.

Publicerades 2016-06-15

Mindre förbättringar av regelefterlevnad för yrkestrafik på väg

Buss-, gods- och taxibranschens efterlevnad av regler för yrkestrafik på väg är generellt sett på samma nivå som 2012. Inom vissa områden syns förbättringar. Det visar den tillståndsmätning som Transportstyrelsen gjort för 2015 och som nu presenterats.

Publicerades 2016-06-08