Start

2014-09-29 - Väg

Transportstyrelsen ansvarar inte för biluppgifter.se

Transportstyrelsen har uppmärksammat att det, via webbsajten biluppgifter.se, går att få fram fordonsuppgifter som har sitt ursprung i vägtrafikregistret. Vi anser att webbsajten och företaget bakom presenterar information på ett vilseledande sätt.

2014-09-25

Tillåtet med dubbdäck från 1 oktober – men även innan vid vinterväglag

Det är tillåtet att använda dubbdäck från den 1 oktober. Dubbdäck är tillåtet även innan dess, om det är eller befaras bli vinterväglag.

2014-09-24 - Väg

Felaktiga datum i utskick från besiktningsföretaget DEKRA

Besiktningsföretaget DEKRA har skickat ut erbjudanden om kontrollbesiktning till fordonsägare med fordon som har
slutsiffra 0. Utskicket innehåller en felaktig uppgift om att fordonet får körförbud efter 30 september. På utskicket står "adresskälla Transportstyrelsen".

2014-09-24 - Luftfart

Ökad efterfrågan på flygresor

Antalet avresande från svenska flygplatser väntas öka med 5 procent under 2014 jämfört med 2013. Det visar Transportstyrelsens höstprognos, som har ändrats uppåt jämfört med föregående prognos. Främsta orsaken är att efterfrågan på flygresor ökat.

Skriv ut