Start

2015-01-20 - Väg

Prata säkerhet och körkort med Transportstyrelsen på MC-mässan.15

Den 22-25 januari 2015 finns Transportstyrelsen i montern "Vägen till körkort" på MC-mässan.15, som i år genomförs på Stockholmsmässan i Älvsjö. Kom gärna dit med dina frågor om säkerhet och körkort.

2015-01-20 - Sjöfart

Fler kontroller av fartyg när hårdare svavelregler införs

Den 1 januari 2015 började nya regler i ett EU-direktiv att gälla som innebär att gränsen för den högsta tillåtna svavelhalten i fartygsbränsle sänks kraftigt i bland annat Östersjön. För att kontrollera att de nya reglerna följs planerar Transportstyrelsen att utöka antalet inspektioner av fartyg som trafikerar svenska vatten.

2015-01-19 - Väg

Många återkallade körkort under 2014

Under 2014 fattade Transportstyrelsen beslut om 34 352 körkorts-återkallelser. Det är en minskning med 13 procent jämfört med föregående år, men ändå det näst högsta resultatet sedan Transportstyrelsen övertog ansvaret som landets körkortsmyndighet.

2015-01-15 - Väg

30 personer omkom i decembertrafiken på väg

Under december 2014 omkom 30 personer i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15:e januari 2015. Det är åtta fler jämfört med december månad 2013. Hittills har därmed 275 personer omkommit i vägtrafiken under hela 2014.

Skriv ut