Områden inom vägtrafik

E-tjänster och blanketter

Fordon

Infrastrukturavgifter

Körkort

Miljö och hälsa

Publikationer

Regler för vägtrafik

Statistik och register

Trafikregler

Trängselskatt

Vägmärken

Yrkestrafik

Allt större gap mellan utsläppsminskning och klimatmålen

Utsläppen av koldioxid från vägtrafiken fortsätter att minska, men den kraftfulla minskning som skedde mellan åren 2009-2012 har nästan helt stannat av. Utsläppen för den genomsnittliga nya personbilen minskar från 2013 till 2014 med 2,3 gram till 131 gram/km vid blandad körning). En minskning som är långt ifrån vad som krävs för att nå klimatmålen.

Publicerades 2015-02-27

Maria Ågren blir Transportstyrelsens nya generaldirektör

Nu är det klart att Maria Ågren blir Transportstyrelsens nya generaldirektör. Maria Ågren har tidigare varit generaldirektör på Naturvårdsverket och SMHI.

Publicerades 2015-02-23

Drabbade fordonsägare behöver inte betala tilläggsavgift

De cirka 18 000 fordonsägare som påförts tilläggsavgift utan att ha fått en första ursprunglig trängselskatteavi ska inte behöva betala tilläggsavgiften. Däremot ska själva trängselskattebeloppet betalas. De beskeden har Transportstyrelsen idag fått av Skatteverket.

Publicerades 2015-02-20