Start

2014-07-24 - Sjöfart

Analys visar att flytväst räddar liv

Nästan hälften av de som omkom genom drunkning i båtolyckor 2013 och inte hade flytväst skulle ha kunnat överleva om de burit flytväst. Det är slutsatsen av en analys som gjorts av Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet.

2014-07-18 - Luftfart

Inga svenska charter- eller reguljärflygningar över östra Ukraina sedan april

Inga svenska flygbolag har sedan april genomfört charter- eller reguljärflygningar i luftrummet över östra Ukraina. Det framgår av den inventering som Transportstyrelsen gjort i samband med flygolyckan i Ukraina.

2014-07-18 - Luftfart

Efter flygolyckan i Ukraina: Inga civila flygplan flyger i området

Efter den tragiska flygolyckan i Ukraina har nu luftrummet över östra Ukraina stängts för all civil flygtrafik. Inga civila flygplan får alltså passera i området. Transportstyrelsen följer utvecklingen utifrån sitt ansvar över tillstånd till svenska flygbolag.

2014-07-10 - Järnväg

Transportstyrelsen får tillsynsuppdrag som rör järnvägsavgifter

Regeringen har gett Transportstyrelsen ett uppdrag att redovisa hur tillsynen av de avgifter som syftar till att minska störningar i järnvägssystemet kan bli mer effektiv och vid behov skärpas.

Skriv ut