Start

2014-09-16 - Väg

24 personer omkom i augustitrafiken på väg

Under augusti i år omkom 24 personer i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15:e september. Det är 4 färre jämfört med augusti månad förra året. Hittills har därmed 179 personer omkommit i vägtrafiken.

2014-09-15 - Väg

Efter folkomröstningen om trängselskatt – Vad händer nu?

Invånarna i Göteborg sade nej till trängselskatt i en folkomröstning som genomfördes i samband med valdagen den 14 september 2014. Resultatet i sig innebär dock ingen omedelbar förändring i uttaget av trängselskatt.

2014-09-15 - Sjöfart

Många åtgärder för ökad sjösäkerhet efter Estonia

Det har gått 20 år sedan passagerarfärjan M/S Estonia förliste på sin färd från Tallinn till Stockholm, den största fartygskatastrofen för svensk del i modern tid. Många åtgärder har sedan dess genomförts internationellt för att förbättra sjösäkerheten och miljön. Säkerhetsarbetet inom rederierna och myndigheternas tillsyn har också utvecklats och är under ständig utveckling.

2014-09-15

Sänkta avgifter 2015

Transportstyrelsens styrelse har beslutat om 2015 års avgifter. Det blir sänkningar som totalt motsvarar 75 miljoner kronor. Av dem är det drygt 40 miljoner som berör vägtrafikområdet.

Skriv ut