För dig som kör motorcykel

En motorcykel kan ha två, tre eller fyra hjul och delas in i kategorierna lätt och tung motorcykel.

Tvåhjulig motorcykel

Motorfordon med två hjul som har större motor, högre effekt eller är konstruerad för en högre hastighet än vad som gäller för en moped.

Trehjulig motorcykel

Motorfordon med tre symmetriskt placerade hjul, med en vikt i körklart skick av högst 1 000 kg och som har större motor, högre effekt eller är konstruerad för en högre hastighet än vad som gäller för en moped.

Fyrhjulig motorcykel

Motorfordon med fyra hjul, som får väga högst 450 kg utan last och som inte räknas som moped. Om motorcykeln är inrättad för godsbefordran får den väga 600 kg utan last. För fordon med eldrift räknas inte vikten av batterier in i fordonets vikt. Den maximala nettomotoreffekten får inte överstiga 15 kilowatt.

Motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar:

Lätt motorcykel

1. En motorcykel på två eller fyra hjul

a) som drivs av förbränningsmotor med en slagvolym om högst 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram,

b) med annan motor än förbränningsmotor som har en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram. 

2. En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt.

Tung motorcykel

1. En motorcykel på två eller fyra hjul vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter, en netto-effekt som överstiger 11 kilowatt eller ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.

2. En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt.

Motorcyklar ska vara registrerade och ha registreringsskylt monterad baktill på fordonet. De ska vara skattade och trafikförsäkrade samt ha en godkänd kontrollbesiktning.

Skärpta krav på avgasutsläpp

För att en motorcykel ska få registreras i Sverige måste den uppfylla vissa avgaskrav, så kallade euroklasser. Avgaskraven förändras undan för undan och från och med årsskiftet 2016/2017 gäller att en motorcykel måste uppfylla avgaskraven för euro 4 eller bättre för att få registreras i Sverige.

Krav på hjälm

Du måste ha skyddshjälm när du kör motorcykel. Passagerare som inte fyllt sju år kan använda annat lämpligt huvudskydd, till exempel ridhjälm, skidhjälm eller cykelhjälm. Du behöver inte använda hjälm i tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri. Då ska du istället använda bilbälte. Du får bara ha en passagerare och han eller hon ska sitta på avsedd plats. Med andra ord får små barn inte sitta framför dig.

Körkortskrav

Du ska ha körkort A1, A2 eller A för att få köra tvåhjulig motorcykel. 

Särskilda regler för fyrhjuliga motorcyklar

Körkort med behörighet A1, A2 och A som utfärdas från och med den 19 januari 2013 gäller inte för fyrhjuliga motorcyklar. För detta krävs behörighet B. Har du ett A-körkort utfärdat före 19 januari 2013 får du även fortsättningsvis köra fyrhjuliga motorcyklar. Men om körkortet har blivit ogiltigt och sedan utfärdas på nytt efter 19 januari 2013 gäller inte denna rättighet.

Särskilda regler för trehjuliga motorcyklar

Körkort med behörigheterna A1 eller A2 ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar med en nettoeffekt av högst 15 kW.

För att köra trehjuliga motorcyklar med mer än 15 kW nettoeffekt, krävs det körkort med behörighet A eller B samt att körkortsinnehavaren har fyllt 21 år.

Det kan vara svårt att se skillnad mellan en fyrhjulig MC och en terränghjuling. Läs mer om vad som gäller för terränghjulingar.

Däck

Minsta mönsterdjup för däck på motorcykel är 1 millimeter. Du behöver inte ha speciella vinterdäck vid vinterväglag.

Släpvagn till motorcykel

Till en tvåhjulig motorcykel får man koppla en släpvagn som är högst 125 centimeter bred. Släpvagnens vikt får vara högst hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet.

Till tre- eller fyrhjuliga motorcyklar får man koppla en släpvagn som är högst lika bred som motorcykeln, dock högst 200 centimeter. Släpvagnens vikt får vara högst hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet. Läs mer om vad som gäller för släpvagnar till motorcykel.

Köra i terräng

Det är normalt inte tillåtet att köra motorcykel i terräng.

Svårt och riskabelt med oregistrerade fordon

Om du kör ett oregistrerat fordon och orsakar en olycka kan det bli dyrt. Det går att teckna en trafikförsäkring för ett oregistrerat fordon, men det är ändå inte säkert att du kan använda det eftersom du inte får köra fordonet i trafiken. Skadar du en person kan det röra sig om stora belopp som inte täcks av någon försäkring.

För att kunna registrera, och därmed lagligt framföra fordonet, krävs att det uppfyller kraven för aktuellt fordonsslag, vilket i normalfallet bevisas genom att fordonstillverkaren utfärdat ett intyg (Certificate of Conformity) för fordonet. CoC-dokumentet visar att fordonet överensstämmer med EU-gemensamma bestämmelser för aktuell fordonstyp.

Krav för dig som ska köra MC

Körkortskrav: A1, A2, A, B (Läs mer i broschyren "Köra motorcykel")

Registreringsskylt: Ja (Läs mer om registreringsskylt och bevis)

Kontrollbesiktning: Ja (Läs mer om kontrollbesiktning)

Fordonsskatt: Ja (Läs mer om fordonsskatt)

Trafikförsäkring: Ja (Läs mer om trafikförsäkring)

Hastighetskrav: Enligt rådande hastighetsbestämmelser.

Krav på hjälm: Ja, såvida inte fordonet har kaross.

Passagerare: En, om det finns avsedd och registrerad plats. Har fordonet sidovagn får en passagerare sitta där. 

Information som rör MC

Av- och påställning

Ägarbyte

Fordonsimport och ursprungskontroll

Avregistrering och skrotning

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!