Omprövning av infrastrukturavgift

Om du anser att ett beslut om infrastrukturavgift har blivit fel, kan du per brev eller via vårt kontaktformulär begära omprövning.

I din begäran om omprövning ska följande ingå:

  • fordonets registreringsnummer
  • datum för avgiftsbeslutet
  • anledningen till att du begär omprövning
  • ditt namn och din adress.

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast 60 dagar efter det att beslut om avgift har fattats.

Påförd infrastrukturavgift och eventuella övriga avgifter ska betalas även om du begär omprövning av ett avgiftsbeslut.

Hit skickar du din begäran

Du kan skicka in din begäran via ett kontaktformulär på vår webbplats eller via brev.

Via vårt kontaktformulär

Per brev till

Transportstyrelsen
Omprövning infrastrukturavgift
701 95 Örebro

Mer information om omprövning

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast 60 dagar efter det att beslut om avgift har fattats.

Påförd infrastrukturavgift och eventuella övriga avgifter bör betalas även om du begär omprövning av ett avgiftsbeslut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!