Betalning och avisering av infrastrukturavgift

De passagetillfällen som registrerats på ett fordon under en månad läggs ihop. Du som är fordonsägare betalar det totala beloppet i efterskott.

I slutet av varje månad skickar Transportstyrelsen en avi till dig. På avin framgår det sammanlagda beloppet för föregående månad. Där finns även information om antalet passagetillfällen och belopp per dag.

E-tjänst för att se sina uppgifter

Du kan se dina betalda och obetalda infrastrukturavgifter samt antal passagetillfällen som registrerats på ett visst fordon och som ännu inte blivit ett avgiftsbeslut.

Mina sidor – för privatpersoner

Du loggar in med e-legitimation.

Gå till Mina sidor

E-tjänst – för företag eller privatpersoner

Du loggar in med behörighetskod eller e-legitimation.

Infrastrukturavgift – visa uppgifter

Så betalar du infrastrukturavgiften

Du kan betala infrastrukturavgift på något av följande sätt:

  • autogiro (endast för privatpersoner och enskild firma)
  • e-avi (e-faktura via internetbank)
  • EDI (via peppolnätverket)
  • bankgiro (via det inbetalningskort vi skickar ut)
  • digital brevlåda (om din brevlådeoperatör erbjuder en betallösning)

Avgiften ska finnas på Transportstyrelsens konto för infrastrukturavgift senast det datum som anges på avin. Det är du som är fordonsägare som ansvarar för att avgiften betalas i tid, även om du inte har fått en avi.

Läs mer om hur du som har ett fordon som är registrerat utomlands betalar infrastrukturavgift.

Vid försenad och utebliven betalning

En förseningsavgift på 300 kronor per fordon tas ut om betalningen inte finns bokförd i tid på Transportstyrelsens konto för infrastrukturavgift. Om förseningsavgiften inte betalas i tid, läggs det på en tilläggsavgift på 500 kronor.

Ett fordon får användningsförbud om det finns mer än 5 000 kronor i obetalda infrastrukturavgifter och eventuella försenings- och tilläggsavgifter och minst sex månader har gått sedan beloppet senast skulle ha betalats.

Läs mer om fordonsrelaterade skulder.

Samlingsavi för organisationer och företag

Om ditt företag eller din organisation har flera fordon, kan ni ansöka om en samlingsavi. För att vi ska kunna ge en samlad avi med det totala beloppet för samtliga fordon registrerade på ett eller flera organisations- eller filialnummer behöver vi ditt organisations- eller filialnummer.

Ansök om samlingsavi (det är samma formulär som för trängselskatt).

Observera att det inte går att kombinera samlingsavi med e-avi.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!