Betala infrastrukturavgift via e-avi

Med e-avi får du din avi från oss direkt till din internetbank i stället för med vanlig post eller digital brevlåda.

Så anmäler du e-avisering

Om du vill få avin för infrastrukturavgift som e-faktura, anmäler du det själv hos din internetbank. Vi skickar då avin direkt till din internetbank i stället för med vanlig post hem eller digital brevlåda.

För att tjänsten ska kunna användas krävs det att den som står som ägare till fordonet är samma person som är kund hos banken. Fordonsägarens personnummer eller organisationsnummer måste alltså överensstämma med den som har internetbanken.

Läs om vilka banker som erbjuder e-faktura

Endast avgiftsbeslutet skickas med e-avi

Det är bara infrastrukturavgiften per månad som vi kan skicka med e-avi. Vid eventuell försenings- och tilläggsavgift kommer en avi att skickas till din brevlåda eller till din digitala brevlåda om du har en sådan.

Tänk på att du måste betala e-avin själv som en vanlig faktura. Den är inte att förväxla med autogiro. Och kom ihåg att du som fordonsägare själv ansvarar för att betala infrastrukturavgiften i tid, även om du inte har fått någon avi.

En förseningsavgift på 300 kronor per fordon tas ut om betalningen inte finns bokförd i tid på Transportstyrelsens konto för infrastrukturavgift. Om förseningsavgiften inte betalas i tid, läggs det på en tilläggsavgift på 500 kronor.

Ett fordon får användningsförbud om det finns mer än 5 000 kronor i obetalda infrastrukturavgifter och eventuella försenings- och tilläggsavgifter och minst sex månader har gått sedan beloppet senast skulle ha betalats.

Din anmälan gäller endast infrastrukturavgift

Observera att om du gör en anmälan om e-avi så gäller den endast för infrastrukturavgift. Den gäller inte för trängselskatt, fordonsskatt eller andra avgifter som Transportstyrelsen tar ut.

Om du även vill ha din fordonskatt på e-avi, behöver du anmäla det separat.

E-avi för fordonsskatt

Om du vill avsluta e-avisering

Om du vill avsluta din e-avisering, kontaktar du ditt bankkontor eller din internetbank.

Om du byter bank

Vid bankbyte bör du meddela den nya banken att du vill ha e-avi för infrastrukturavgift, för att undvika uppehåll i aviseringen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!