Jag har felaktigt blivit debiterad trängselskatt. Vad ska jag göra?

Om du som är skattskyldig anser att ett skattebeslut om trängselskatt har blivit fel, kan du per brev, fax eller e-post begära omprövning hos Skatteverket

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast 60 dagar efter det att beslut om skatt har fattats.