Information om e-legitimation

I tabellen nedan kan du läsa information om de olika e-legitimationerna som finns tillgängliga. Behöver du mer specifik information om personlig e-legitimation? Läs mer i dokumentet i högermenyn. Om du vill veta mer om e-tjänstelegitimationen som ExpiSoft tillhandahåller, kan du gå till ExpiSofts (f.d.Sterias) webbplats, se länk under relaterad information.

 

 

Personlig e-legitimation från bank eller Telia

E-tjänstelegitimation på kort från ExpiSoft (f.d. Steria)

Vem äger e-legitimationen ? En personlig e-legitimation är din privata egendom. Det är din arbetsgivare som äger e-tjänstelegitimationen.
Hur legitimerar jag mig? Med ditt personnummer. Med tjänsteidentitetsnumret som, något förenklat, består av organisationsnumret för företaget du representerar + ditt anställningsnummer.
Hur kan e-legitimationen användas? Du kan använda den privat och i jobbet, enligt utfärdarens instruktioner. När du använder e-legitimationen i arbetet får du använda den enligt de regler som gäller på din arbetsplats. Du kan inte använda den privat, utan bara i tjänsten enligt föreskrifterna som gäller på din arbetsplats och enligt ExpiSofts (f.d.Sterias) allmänna villkor för
e-tjänstelegitimationer.
Vem kan beställa en e-legitimation? Var och en som har ett svenskt personnummer. Alla organisationer kan beställa e-tjänstelegitimationer till sin personal.
Hur skaffar jag en e-legitimation? Personlig e-legitimation utfärdas av ett antal banker och Telia. Har du tillgång till en banks internettjänst, kan du logga in där och beställa en e-legitimation. Är du inte kund i någon bank, kan du skaffa e-legitimation genom Nordea eller Telia. Du eller någon annan på din arbetsplats fyller i beställningsformuläret på ExpiSofts (f.d.Sterias) hemsida, skriver ut det och får den underskriven av en behörig firmatecknare hos din arbetsgivare. Den underskrivna beställningen skickar du med post till ExpiSoft.
Vad kostar det? Det varierar mellan olika utfärdare och om du är kund i en bank eller inte. En e-tjänstelegitimation kostar 995 kronor + moms, porto tillkommer.
Hur länge gäller e-legitimationen? Vanligen fem år, men det kan variera. Kontakta din bank eller Telia om du har frågor kring detta. Tre år.
Läs mer om e-legitimationer http://www.e-legitimation.se https://eid.expisoft.se/

 

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!