Kursplaner

Kursplanerna talar om vilken inriktning, innehåll och mål körkortsutbildningen har.

Motorcykel

Kursplan för behörighet A1, A2 och A

Transportstyrelsens föreskrifter (2011:19) om kursplan, behörighet A1, A2 och A

 

Personbil och lätt lastbil

Kursplan för behörighet B

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:20 om kursplan, behörighet B

Kursplan för utökad behörighet B och BE

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:21) om kursplan, behörighet BE

 

Tung lastbil

Kursplan för behörighet C1 och C

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:22) om kursplan, behörighet C1 och C

Kursplan för behörighet C1E och CE

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:23) om kursplan, behörighet C1E och CE

 

Buss

Kursplan för behörighet D1 och D

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:24) om kursplan, behörighet D1 och D

Kursplan för behörighet D1E och DE

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:25) om kursplan, behörighet D1E och DE

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!