Betala infrastrukturavgift via autogiro

Du som privatperson (och enskild firma) kan endast anmäla autogiro via din internetbank

När du väljer att teckna ett nytt autogiro i din internetbank; ange Transportstyrelsen när du söker på mottagare. Du kan sedan välja för vilken skatt eller avgift du vill anmäla autogiro. Observera att de bankgironummer som gäller för autogiro, som visas i internetbanken, skiljer sig från de nummer som finns på våra inbetalningskort.

Autogiro innebär att Transportstyrelsen automatiskt får dra pengar för infrastrukturavgift för samtliga de bilar du är ägare till vid passagetillfället och från det bankkonto som angetts i avtalet. Betalningen ska vara bokförd på Transportstyrelsens konto för infrastrukturavgift den sista dagen i månaden efter debiteringen.

En förseningsavgift på 300 kronor per fordon tas ut om betalningen inte finns bokförd i rätt tid på Transportstyrelsens konto för infrastrukturavgift.

Företag kan inte anmäla sig för autogiro

Den autogirolösning som nu är införd gäller endast privatpersoner. Företag kan i nuläget inte anmäla sig för att betala infrastrukturavgift via autogiro.

Kombinera autogiro med e-avi och undvik pappersavisering

När ditt autogiro är aktiverat skickar vi ut vår avi (avgiftsbeslut) med ett makulerat inbetalningskort. Om du vill få avin elektroniskt, kan du anmäla e-faktura för infrastrukturavgift hos din internetbank.

Särskilda villkor för infrastrukturavgift

Automatiska uttag för betalning av infrastrukturavgift görs en (1) dag innan beloppet ska finnas bokfört på Transportstyrelsens konto för infrastrukturavgift. Det belopp som kommer att dras framgår av den avgiftsavisering som fordonsägaren får. Om fordonsägaren inte fått någon avisering får beloppet ändå dras. Vid samlingsavisering är det totalsumman för samtliga bilar som dras. Om täckning saknas på kontot görs ett (1) förnyat försök.

Vill du avsluta ditt autogiro?

Kontakta din bank för att avsluta ett avtal om autogiro (ta bort ett medgivande). Du kan vanligtvis själv ta bort ett medgivande i din internetbank.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.