Betala infrastrukturavgift via autogiro

Med autogiro dras infrastrukturavgiften automatiskt från ditt bankkonto. Du gör anmälan om autogiro i din internetbank.

Autogiro innebär att Transportstyrelsen automatiskt får dra pengar för infrastrukturavgift för den bil eller de bilar du är ägare till vid passagetillfället och från det bankkonto som angetts i avtalet.

  • Privatpersoner och enskild firma kan anmäla autogiro för att betala infrastrukturavgifter.
  • Företag kan inte anmäla autogiro för att betala infrastrukturavgifter.

Så anmäler du autogiro för infrastrukturavgift

Om du vill betala med autogiro anmäler du det själv i din internetbank. Ange Transportstyrelsen när du söker på mottagare. Du kan sedan välja för vilken skatt eller avgift du vill anmäla autogiro. Observera att de bankgironummer för autogiro som visas i internetbanken, skiljer sig från de nummer som finns på våra inbetalningskort.

Kombinera autogiro med e-avi och undvik pappersavisering

När ditt autogiro är aktiverat skickar vi ut vår avi med ett makulerat inbetalningskort. Om du vill få avin elektroniskt, kan du anmäla e-faktura för infrastrukturavgift hos din internetbank.

Särskilda villkor för infrastrukturavgift

Automatiska autogirouttag för betalning av infrastrukturavgift görs en (1) dag innan beloppet ska finnas bokfört på Transportstyrelsens konto för infrastrukturavgift. Det belopp som kommer att dras framgår av den avi som fordonsägaren får. Om fordonsägaren inte fått någon avi, får beloppet ändå dras. Vid samlingsavisering är det totalsumman för samtliga bilar som dras. Om täckning saknas på kontot görs ett (1) nytt försök.

En förseningsavgift på 300 kronor per fordon tas ut om betalningen inte finns bokförd i tid på Transportstyrelsens konto för infrastrukturavgift. Om förseningsavgiften inte betalas i tid, läggs det på en tilläggsavgift på 500 kronor.

Ett fordon får användningsförbud om det finns mer än 5 000 kronor i obetalda infrastrukturavgifter och eventuella försenings- och tilläggsavgifter och minst sex månader har gått sedan beloppet senast skulle ha betalats.

Läs mer om fordonsrelaterade skulder.

Om du vill avsluta autogiro

Du avslutar vanligtvis autogiro i din internetbank genom att ta bort medgivandet för autogiro. Om du har frågor om att avsluta autogiro, kontaktar du din bank.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!