TSFS 2009:78
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Denna författning innehåller föreskrifter för verkställigheten av förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:78

I kraft 2010-07-01. PDF 119 kB

Ändringar

TSFS 2010:110

I kraft 2010-07-01. PDF 70 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2017:8

I kraft 2017-04-01. PDF 248 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2017:68

I kraft 2017-06-08. PDF 247 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2021:22

I kraft 2021-04-01. PDF 128 kB.

Ändr. 2, 4 och 9 §§.

TSFS 2023:45

I kraft 2024-01-01. PDF 119 kB.

Ändr. bilagan.