TSFS 2023:2
Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort

Författningen upphävd 2024-02-01 genom TSFS 2024:1

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utlämnande av körkort och hantering av körkort vid utlämningsställen. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om vilka företag som får utföra identitetsprövning och även i övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut enligt 8 kap. 3 § körkortsförordningen (1998:980).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2023:2

I kraft 2023-02-01. PDF 524 kB

Ändringar

TSFS 2023:7

I kraft 2023-03-01. PDF 117 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2023:9

I kraft 2023-04-01. PDF 120 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2023:19

I kraft 2023-05-01. PDF 125 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2023:23

I kraft 2023-06-01. PDF 122 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2023:39

I kraft 2023-07-01. PDF 117 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2023:40

I kraft 2023-08-01. PDF 141 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2023:41

I kraft 2023-09-01. PDF 115 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2023:48

I kraft 2023-10-01. PDF 142 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2023:60

I kraft 2023-11-01. PDF 122 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2023:65

I kraft 2023-12-01. PDF 123 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2023:71

I kraft 2024-01-01. PDF 119 kB.

Ändr. bilagan.