TSFS 2022:39
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om riskkontroll och säkerhetsstyrningssystem för nationellt infrastrukturtillstånd och nationellt trafiksäkerhetstillstånd

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om riskkontroll och säkerhetsstyrningssystem för järnvägsföretag med nationellt trafiksäkerhetstillstånd och infrastrukturförvaltare med nationellt infrastrukturtillstånd enligt lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem.

Grundform

TSFS 2022:39

I kraft 2022-06-01. PDF 188 kB