TSFS 2019:113
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hälsoundersökningar och hälsokrav för att bedöma hälsotillstånd hos personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten enligt 12 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

Grundform

TSFS 2019:113

I kraft 2020-03-01. PDF 217 kB