TSFS 2019:112
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hälsoundersökning och hälsotillstånd för att bedöma fysisk och psykisk lämplighet för personer som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen. Säkerhetskritiska arbetsuppgifter är de arbetsuppgifter som är av betydelse för säkerheten enligt 2 kap. 8 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367) och 2 kap. 7 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2019:112

I kraft 2020-03-01. PDF 217 kB

Ändringar

TSFS 2022:43

I kraft 2022-06-01. PDF 102 kB.

Ändr. 1 och 2 §§.

TSFS 2024:31

I kraft 2024-06-28. PDF 175 kB.

Ändr. 1, 2 och 8 §§; allmänna råd.

TSFS 2024:32

I kraft 2025-01-01. PDF 171 kB.

Upph. 2 §; ändr. författningsrubrik, 1 § och rubriken närmast 1 §; allmänna råd.