TSFS 2009:31
Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning enligt fordonsförordningen (2009:211). Föreskrifterna ska tillämpas på cyklar, hästfordon och sparkstöttingar.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:31

I kraft 2009-07-01. PDF 194 kB

Ändringar

TSFS 2010:144

I kraft 2010-10-01. PDF 158 kB.

Upph. 2 kap. 6–13 §§; rubriken närmast före 2 kap. 6 § utgår; nuvarande 3 kap. betecknas 4 kap., 4 kap. betecknas 5 kap., 1 kap. 4 § betecknas 6 kap. 1 §; ändr. 2 kap. 1 och 14–17 §§ samt rubriken till 2 kap. och rubrikerna närmast före 2 kap. 1 och 2 §§; ny 1 kap. 1 a § och nytt 3 kap.