Nyhetsarkiv

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Luftfart

181 nyhetsartiklar

Flest olyckor i luften med skärmflyg

Förra året omkom fem personer inom allmänflyget i Sverige. Det totala antalet olyckor var 45 stycken och av dem inträffade 32 med skärmflyg. Det visar Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för luftfarten 2022.

Publicerades 2023-06-13

Flygets återhämtning tappar fart

Lågkonjunktur med minskat konsumtionsutrymme hos hushållen gör att kraften i återhämtningen efter pandemin mattas av både detta år och nästa. Det visar Transportstyrelsens nya passagerarprognos för åren 2023-2029.

Publicerades 2023-04-28

Fortsatt ökning av flygpassagerare

Antalet passagerare fortsätter att öka både inom inrikes- och utrikesflyget. Det visar ny statistik från Transportstyrelsen, där årets första kvartal jämförs med samma period året innan.

Publicerades 2023-04-25

Transportstyrelsens nya överdirektör utsedd

Regeringen har utsett Ann-Cathrine Wikström till ny överdirektör på Transportstyrelsen. Ann-Cathrine arbetar för närvarande som stabschef och ställföreträdande generaldirektör på Rättsmedicinalverket. Hon har även en bakgrund med tjänster inom Åklagarmyndigheten och Regeringskansliet. Ann-Cathrine tillträder sin tjänst den 1 augusti.

Publicerades 2023-04-13

Jonas Bjelfvenstam får förlängt förtroende

Jonas Bjelfvenstam fortsätter som generaldirektör för Transportstyrelsen. Regeringen har fattat beslut om att förlänga förordnandet som högsta chef för myndigheten. Jonas Bjelfvenstam har varit Transportstyrelsens generaldirektör sedan 18 januari 2017 och det nya förordnandet sträcker sig till 30 juni 2026.

Publicerades 2023-02-14