Flest olyckor i luften med skärmflyg

2023-06-13

En skärmflygare i luften. En majoritet av olyckorna i luften förra året inträffade med skärmflyg. Foto: Adobe Stock

Förra året omkom fem personer inom allmänflyget i Sverige. Det totala antalet olyckor var 45 stycken och av dem inträffade 32 med skärmflyg. Det visar Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för luftfarten 2022.

Den nya rapporten visar att svensk kommersiell luftfart fortsatt håller en hög säkerhetsnivå utan olyckor. Däremot inträffade 45 olyckor inom allmänflyget under förra året med små privatflygplan, helikoptrar och skärmflyg. Sammanlagt 32 av olyckorna skedde med skärmflyg. Både det totala antalet olyckor och antalet olyckor med skärmflyg ligger i nivå med genomsnittet för de senaste åren.

– Från och med i år hämtar vi uppgifter om skärmflygsolyckor från en ny källa, en olycksdatabas för Skärmflygförbundets certifierade piloter, för att göra statistiken tillförlitligare. Det innebär att vi får reda på betydligt fler skärmflygsolyckor än tidigare, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Säkerhetsarbetet viktigt

Förra året omkom två personer i en olycka med ett privatflygplan och tre skärmflygare i tre separata olyckor. Totalt skadades 16 personer allvarligt inom allmänflyget under året.

– De allvarligaste händelserna påminner oss om att vi behöver hålla nivån uppe i det säkerhetsarbete som pågår dels inom Transportstyrelsen, dels tillsammans med olika intresseorganisationer, säger Gunnar Ljungberg.

Fler rapporterade händelser

Antalet säkerhetsrelaterade händelser som rapporterades till Transportstyrelsen ökade med 20 procent mellan 2021 och 2022. Därmed ökade antalet från cirka 7 000 till knappt 8 400. Det är två procent lägre än 2019, som är det senaste normalåret före pandemin.

Den kommersiella luftfarten har i stor utsträckning präglats av utökad eller återstartad verksamhet i efterdyningarna av pandemin. Att rapporteringen har ökat i takt med trafiken är därför en naturlig utveckling.

Till rapporten: Säkerhetsöversikt luftfart 2022