2023

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

66 nyhetsartiklar

Punktliga och säkra tåg – viktigast för resenärerna

Resandet med tåg är nu tillbaka på liknande nivåer som innan pandemin, men andelen som reser regelbundet med tåg är klart lägre än tidigare.
– Vi ser att människors resmönster förändrats i spåren av pandemin och den utveckling av digitaliseringen som den bar med sig, säger Josefin Hallenberg, utredare vid Transportstyrelsen.

Publicerades 2023-12-20

Bussbranschen följer reglerna bra – men kör- och vilotider sticker ut

Både granskade förare, företag och fordon följer överlag de regler som finns bra, men ett område avviker negativt – kör- och vilotider:
– Redan i tidigare undersökningar har det varit brister inom just kör- och vilotider. Det är därför oroande att det försämras, säger Fredrik Lorenz, utredare.

Publicerades 2023-12-19

Modernare utbildning för yrkesförare

Utbildare av yrkesförare kan få möjlighet att bedriva fjärrundervisning i större omfattning än i dag. En del självstudier kan också få ske med hjälp av e-lärande. Det föreslår Transportstyrelsen i dag till regeringen:
– Våra förslag kommer att göra det enklare att utbilda sig till yrkesförare och enklare att fortbilda sig, säger Mats Hjälm, utredare vid Transportstyrelsen.

Publicerades 2023-12-15

Transportstyrelsen överklagar tingsrättsbeslut om utlämning av registreringsskyltar

Norrköpings tingsrätt fattade den 27 november 2023 ett interimistiskt beslut om att förplikta Transportstyrelsen att samtycka till att låta Tesla hämta ut registreringsskyltar hos skylttillverkaren. Transportstyrelsen väljer nu att överklaga beslutet till Göta hovrätt.

Publicerades 2023-12-04

Inga skärpta krav på vinterdäck

Det finns inga skäl att skärpa kraven på vinterdäck och däckutrustning ytterligare för tunga fordon. Det visar den omfattande utredning som Transportstyrelsen nu är klar med.
– Vi har undersökt behovet av skärpta krav på vinterdäck för tunga fordon utifrån ett trafiksäkerhets- och framkomlighetsperspektiv och det regelverk vi har är tillräckligt, säger Omar Bagdadi, utredare vid Transportstyrelsen.

Publicerades 2023-12-04