×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Rapport om flygtid har nu skickats in

Tack för din rapport om flygtid! Rapporten har nu skickats in till Transportstyrelsen. Uppgifterna kommer att användas för att beräkna flygsäkerhetsutvecklingen och därmed få möjligheter att prioritera flygsäkerhetshöjande beslut.

En kopia på det du rapporterat har skickats till dig via e-post. Om du upptäcker något fel i rapporten, skicka in en ny rapport. Vi använder uppgifter från den senast inskickade rapporten.