Motordriven utrustning

Transportstyrelsen får ofta frågor om vad du får ta med ombord på flygplanet. På den här sidan kan du läsa om motordriven utrustning. 

Motordriven utrustning (till exempel motorsåg, elgenerator, gräsklippare), som drivs med brandfarliga bränslen får du ta med som incheckat bagage under vissa förutsättningar:

Motorn har aldrig varit startad och det får inte finnas något bränsle i den.

Om motorn varit startad, så måste den uppfylla kravet i ICAO-TI särbestämmelse A70:

  • Inget bränsle får vara synligt och bränsleledningar skall vara pluggade eller säkert anslutna till maskinen eller utrustningen.
  • Bränsletanken har aldrig varit fylld med bränsle eller tanken är rengjord så att det inte finns någon gas kvar i denna.

Om ovanstående punkter är uppfyllda, är motorn inte klassad som farligt gods och är därmed tillåten att ta med på flyget som incheckat bagage (du får själv intyga att utrustningen uppfyller det som angivits i ICAO-TI särbestämmelse A70).

Tänk på att olika flygbolag och andra länder kan ha ytterligare regler och restriktioner för dessa och andra föremål. Kontrollera gärna med ditt flygbolag för mer information.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!