Toalettbesök

Toaletterna ombord på flygplanet är trånga och sällan lämpliga för rullstolsburna passagerare. På vissa flygplan (främst på långflygningar) kan det finnas en särskild ombordrullstol för transport till och från toaletten.

Kabinpersonalen kan oftast hjälpa till med förflyttning i flygplansgången men inte lyfta eller hjälpa till inne på toaletten. Kontrollera med ditt flygbolag om rullstol ombord finns på den aktuella flygsträckan och om flygplanets toaletter är handikappanpassade.

Ingen toalett alls på små flygplan

De minsta flygplanstyperna med plats upp till 19 passagerare är sällan utrustade med toalett. Dessa flygplan används ofta på linjer där flygtiden understiger en timme.

Assistans inne på toaletten

Om du inte klarar av att äta själv eller att sköta din hygien själv, ska du resa i sällskap av någon som kan assistera dig med detta. Kontrollera flygbolagets krav på medresenär före resan. Ombordpersonalen erbjuder i princip bara hjälp med information och förflyttning i flygplansgången.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!