Synnedsättning

Under flygresan informeras passagerarna genom högtalarutrop. Om kabinpersonalen känner till en passagerares speciella behov, kan de ge individuell information.

Vid varje sittplats i flygplanet ska det finnas en beskrivning av säkerhetsrutinerna. Några flygbolag kan ha information i punktskrift eller med taktila instruktioner, men det vanligaste är att du får individuell muntlig information. Tala därför om för personalen när du går ombord att du har en synnedsättning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!