Säkerhet

Alla passagerare måste ha en möjlighet att uppfatta besättningens säkerhetsinformation.

En passagerare med nedsatt syn eller hörsel ska ges en individuell instruktion. Därför är det viktigt att du vid ombordstigningen talar om för kabinpersonalen om du har nedsatt syn eller hörsel.

På flygplanet gäller speciella placeringsregler för resenärer som inte själva kan ta sig till en nödutgång. Varje flygbolag och varje flygplanstyp har sina egna regler.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!