Rörelsehinder

Mindre flygplanstyper har av naturliga skäl fler begränsningar när det gäller tillgängligheten än vad de större flygplanen har. Generellt kan sägas att ju större flygplan, desto bättre tillgänglighet för funktionshindrade.

För flygplan med färre platser än 19 finns det inte krav på att kabinpersonal ska finnas ombord. Därför kan passagerare med funktionsnedsättning vara hindrade att flyga med så små flygplan om de inte anses kunna evakuera sig själva i ett nödläge.

De små flygplanen har dessutom ett begränsat utrymme och har därför svårt att ta med skrymmande bagage som rullstolar, framför allt elektriska rullstolar, i lastutrymmet.

Kabinen i de små flygplanen är liten, och därför är komforten sämre än i de större flygplanstyperna.

Du kommer inte att kunna använda din egen rullstol ombord på något flygplan, eftersom flygplansgången är för smal.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!