Skolchefer och övrig utbildningspersonal

Här finns information om regelförändringar, administration, flygsäkerhet och annat av intresse för skolchefer och övrig flygutbildningspersonal.

Du hittar presentationer från senaste skolchefsmötet under sidan Presentationer från seminarier.

Elev byter utbildningsorganisation

Om en elev byter från en utbildningsorganisation (ATO eller DTO) till en annan under pågående utbildningskurs är det viktigt att tänka på följande:

  • För att eleven ska kunna tillgodoräkna sig något av den redan genomförda utbildningen måste den mottagande utbildningsorganisationen få tillgång till elevens utbildningsdokumentation. Den mottagande skolan kan bara tillgodoräkna sådan utbildning som motsvarar vad som finns beskrivet i den egna utbildningsplanen.
  • Om det gäller teoretisk undervisning (LAPL/PPL, CPL-, IR- eller ATPL-teori) ska den mottagande utbildningsorganisationen meddela flytten genom e-post till elevanmalan@transportstyrelsen.se.
  • I övrigt behöver Transportstyrelsen inte informeras om elevflytten.

Utbildning för befattningshavare

Transportstyrelsen håller även under våren 2019 en utbildning för framtida, eller redan befintliga, befattningshavare som önskar fördjupa eller förnya sina kunskaper och färdigheter inom drift av utbildningsorganisationer (ATO).

Plats: Transportstyrelsens lokaler i Kista, Kista Entré

Tidpunkt: 9-11 april 2019

Läs mer om utbildningen och hur du anmäler dig.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!