Så betalar du fordonsskatten

Transportstyrelsen skickar ett inbetalningskort
senast den 12:e dagen i betalningsmånaden.
Om du inte har fått ett inbetalningskort
ska du kontakta Transportstyrelsen.
 
Kom ihåg att det kan ta några dagar innan
pengarna kommer in till Transportstyrelsen
efter att de lämnar ditt bankkonto.

Du kan betala med internetbank

Om du vill kan du betala skatten
med elektronisk e-avi.
Då skickar Transportstyrelsen en avi
direkt till din internetbank
istället för med vanlig post hem till dig.

Om du har tappat bort ditt inbetalningskort

Du kan betala skatt för ditt fordon
även om du har tappat bort ditt inbetalningskort.
Du kan betala till bankgiro.

Om du ska betala skatt för ett fordon använder du
bankgiro 5051-6822.

Du ska alltid skriva ditt OCR-nummer när du betalar.

Om du inte vet hur mycket du ska betala
eller saknar OCR-nummer
kan du se det i vår e-tjänst Fordonets skulder.
Du behöver logga in med en e-legitimation
eller en kod, en så kallad behörighetskod.
Koden finns på del 1 av ditt registreringsbevis.