Skatt för ditt fordon vid ägarbyte och påställning

Ägarbyte

Om fordonet byter ägare
den första dagen i betalningsmånaden
är det säljaren av fordonet
som ska betala fordonsskatten.

Påställning

Den person som är registrerad ägare av fordonet
när fordonen blir påställt
är den person som ska betala skatten.

Ägarbyte och påställning samtidigt

Om du ska byta ägare och göra en påställning
av ditt fordon på samma gång
är det viktigt att du gör det i rätt ordning
om du vill att den nya ägaren ska betala skatten.

Du ska först anmäla ägarbyte av ditt fordon.
Datumet för ägarbytet måste vara detsamma
eller tidigare än det datum
som du anmäler påställning.

Skatt för ditt fordon vid påställning

När du anmäler påställning av ditt fordon
måste du betala skatt.
Du har 21 dagar på dig att betala skatten.
Du betalar skatt för hela månader.
Om du anmäler påställning av ditt fordon
i mitten på en månad,
måste du ändå betala skatt för hela månaden.