Nedsättning av fordonsskatt

Ibland kan du få en lägre fordonsskatt.
Det kallas nedsättning av fordonsskatten.
Du kan få nedsättning av fordonsskatten
om fordonet har ställts av
om fordonet har avregistrerats
om fordonet har ändrats så mycket
att du ska betala lägre skatt
eller om fordonet har byggts om så mycket
att en lägre skatt ska betalas.

Om du ska betala lägre fordonsskatt
så kommer det lägre beloppet
att stå på inbetalningskortet
när vi skickar ut en betalningspåminnelse till dig.
Om du får en betalningspåminnelse
måste du också betala en dröjsmålsavgift.