Funktioner i fordonsregistret

Nedan beskrivs ett antal funktioner som finns tillgängliga i fordonsregistret.

Söka fordon

Det är möjligt att söka fram fordon ni är innehavare, underhållsansvarig eller ägare till. Det är möjligt att sortera fordon, om man till exempel vill söka fram lok eller godsvagnar med en viss typbeteckning/littra. Det är möjligt att söka fram fordon med fordonsnumret (12-siffrigt) eller individnumret (ert interna nr som angavs vid registrering).

Det är möjligt att söka med så kallade ”wildcards”. En * eller % kan användas istället för en eller flera bokstäver eller siffror vid sökningar. Vill ni söka fram alla fordonsindivider som finns registrerade på ert företag kan ni skriva in * eller % i fältet för fordonsnummer. Då visas alla fordon som ni har registrerade. Vill ni söka efter alla fordonsindivider med fordonsnummer som börjar på ”555” skriver ni 555* alternativt 555%, och om ni vill söka efter fordonsindivider med ett fordonsnummer som slutar på 23 skriver ni *23 eller %23. Vill ni söka på en som innehåller 23 så skriver ni %23%.

När ni har en lista med fordon är det möjligt att skriva ut den via länken "Fordonsregister". 

Se uppgifter om egna fordonsindivider

Det är enkelt att söka fram en lista med alla fordon som tillhör det egna företaget. Ett sätt är att välja fram företagsnamnet i den dropdown lista som finns vid fältet fordonsinnehavare eller så skriver ni * i fältet för fordonsnummer.

Se detaljerad information om enskilt fordon

När fordon finns på startsidan som resultat av en sökning är det möjligt att se detaljer om ett enskilt fordon genom att klicka på fordonsnumret. Ni kommer till en sida med information om fordonet. Nere till vänster finns en knapp för registerutdrag. Ni kommer till en ny sida med utdrag på alla egenskaper som finns registrerade för fordonet. Registerutdraget går även att skriva ut via länken "Fordonsregister".

Ta ut registerutdrag på egna fordon

Listan på fordon är även möjlig att exportera till excel-format. Då får ni en lista som innehåller alla egenskaper för fordonen. Listan kan ni spara lokalt hos er och använda som ni vill.

Se uppgifter om alla typer som finns registrerade

Det är möjligt att söka fram registrerade uppgifter om alla fordonstyper som finns registrerade. Det är möjligt att söka med namnet på typen eller att söka på de olika kategorier som finns.

Manual

Det finns en manual tillgänglig i "Fordonsregistret" som ger en mer detaljerad beskrivning på de funktioner som finns och det handhavande som krävs.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!