TSFS 2021:4
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillstånd att bedriva försök med automatiserade fordon

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillstånd att bedriva försök med automatiserade fordon enligt förordningen (2017:309) om försöksverksamhet med automatiserade fordon.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2021:4

I kraft 2021-02-01. PDF 121 kB

Ändringar

TSFS 2021:9

I kraft 2021-02-15. PDF 115 kB.

Ändr. 4 §.

TSFS 2022:82

I kraft 2022-09-01. PDF 143 kB.

Ändr. rubriken till författningen; allmänna råd.