TSFS 2016:105
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter

I författningen anges vilka avgifter som gäller för Transportstyrelsens verksamhet inom järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- och vägtrafikområdet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2016:105

I kraft 2017-01-01. PDF 2007 kB

Ändringar

TSFS 2016:134

I kraft 2017-01-01. PDF 123 kB.

Ändr. 4 kap. 2 § och 5 kap. 3 §.

TSFS 2017:72

I kraft 2017-07-01. PDF 300 kB.

Upph. 18 kap.; ändr. 14 kap. 8 §; ny 18 kap., 17 kap. 3 §, 24 kap. 19 a–c §§ och 30 kap. 16 §, och närmast före 17 kap. 3 §, 24 kap. 19 a och b §§ och 30 kap. 16 § nya rubriker.

TSFS 2017:93

I kraft 2018-01-01. PDF 957 kB.

Upph. 5 kap. 7 §, 24 kap. 34–36 §§, 29 kap. 7 §, samt 30 kap. 4 och 8 §§; rubriken närmast före 30 kap. 8 § utgår; ändr. 4 kap. 6 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 13 kap. 1–3 och 7 §§, 14 kap. 8–15 §§, 15 kap. 1 och 3 §§, 16 kap. 2, 9, 14, 15 och 18 §§, 17 kap. 1 §, 19 kap. 1 §, 20 kap. 1 §, 22 kap. 4 och 5 §§, 24 kap. 8–10, 12, 27 och 33 §§, 29 kap. 2, 3 och 5 §§, 30 kap. 3, 6, 7 och 9 §§, 32 kap. 1 § och rubrikerna närmast före 16 kap. 2 § och 24 kap. 8 § samt rubrikerna närmast före 16 kap. 10 § och 29 kap. 1 §.

TSFS 2017:112

I kraft 2018-01-01. PDF 142 kB.

Upph. 10 kap.

TSFS 2018:4

I kraft 2018-02-01. PDF 214 kB.

Ändr. 11 kap. 2 och 3 §§, 15 kap. 1 § och 24 kap. 27 §; ny 30 kap. 14 a §.

TSFS 2018:32

I kraft 2018-05-01. PDF 207 kB.

Ändr. 20 kap. 1 § och 24 kap. 10 §.

TSFS 2018:48

I kraft 2018-06-01. PDF 127 kB.

Ändr. 16 kap. 12 §.

TSFS 2018:88

I kraft 2019-01-01. PDF 457 kB.

Ändr. 9 kap. 1 §, 12 kap. 1, 8, 10, 12 och 14 §§, 14 kap. 2, 6, 7, 9–15 och 17 §§, 16 kap. 9, 13 och 15 §§, 18 kap. 2 §, 19 kap. 3 §, 21 kap. 1–3 §§, 24 kap. 1, 2, 9 och 21 §§, 31 kap. 3 och 6 §§; nya 12 kap. 8 a–c §§, 13 kap. 8–12 §§, 14 kap. 19 § och 24 kap. 34 § och rubriker närmast före 12 kap. 8, 8 c §§ och 24 kap. 34 §.

TSFS 2018:97

I kraft 2019-01-01. PDF 192 kB.

Ny 4 kap. 6 a och 6 b §§ samt 8 kap. 5 §, och närmast före 4 kap. 6 a § en ny rubrik.

TSFS 2019:52

I kraft 2019-07-01. PDF 288 kB.

Ändr. 18 kap. 4, 5 och 7 §§, 20 kap. 1 §, 25 kap. 16 § och 31 kap. 1–4 och 6–8 §§

TSFS 2019:125

I kraft 2020-01-01. PDF 1408 kB.

Upph. 4 kap. 2 och 6 b §§ samt 6 kap. 2 §; ändr. 2 kap. 3 §, 3 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 1, 3, 4, 6–8 och 10 §§, 5 kap. 1–4 §§, 6 kap. 1 och 3 §§, 7 kap. 1 §, 9 kap. 1 §, 11 kap. 1–4 §§, 12 kap. 1–4, 8–11, 13, 14, 16 och 18 §§, 13 kap. 1–5, 7, 9 och 12 §§, 14 kap. 7–15 och 17 §§, 15 kap. 1 och 2 §§, 16 kap. 2, 4, 7, 9 och 10 §§, 17 kap. 1 och 2 §§, 18 kap. 2 och 4 §§, 19 kap. 1 och 3 §§, 20 kap. 1 §, 22 kap. 2 och 5 §§, 23 kap. 3 §, 24 kap. 8, 13, 21, 22, 26–31 och 34 §§, 25 kap. 1, 2, 5, 6, 10–12 och 16 §§, 29 kap. 3, 5 och 8 §§, 30 kap. 6, 7, 10 och 11 §§, 31 kap. 2, 4–6 och 8 §§, 32 kap. 1 § och rubriken till 18 kap., rubrikerna närmast efter 4 kap och 12 kap. 7 § samt rubrikerna närmast före 12 kap. 4 och 8 c §§, 14 kap. 17 §, 16 kap. 2 § och 23 kap. 3 §; rubriken närmast efter 13 kap. 3 § ska sättas närmast före 13 kap. 3 a §; arton nya paragrafer, 4 kap. 4 a och 13 §§, 12 kap. 8 a–c §§, 13 kap. 2 a, 3 a, 5 a och b §§, 14 kap. 17 a och b §§, 16 kap. 3 a och 20 §§, 17 kap. 4 och 5 §§, 22 kap. 10 §, 24 kap. 35 §, 29 kap. 13 § och närmast före 4 kap. 4 a och 13 §§, 13 kap. 1, 2 a, 5 a, 5 b och 7 a §§, 14 kap. 17 a och b §§, 16 kap. 3 a och 20 §§, 17 kap. 4 och 5 §§, 22 kap. 10 §, 24 kap. 35 § och 29 kap. 13 § nya rubriker; närmast efter 8 kap. 4 § en ny rubrik; närmast före 8 kap. 5 § en ny rubrik.

TSFS 2019:141

I kraft 2020-01-01. PDF 281 kB.

Ändr. 18 kap. 4 § och 30 kap. 6 §.

TSFS 2020:12

I kraft 2020-03-01. PDF 212 kB.

Ändr. 5 kap. 13 §.

TSFS 2020:51

I kraft 2020-09-01. PDF 276 kB.

Ändr. 29 kap. 8 § och ny 30 kap. 9 a §.

TSFS 2020:83

I kraft 2021-01-01. PDF 254 kB.

Upph. 16 kap. 12 §, 21 kap. 1 § och 24 kap. 1 §; ändr. 2 kap. 9 §, 9 kap. 1 §, 12 kap. 1, 8, 10 och 14 §§, 13 kap. 9, 12 och 13 §§, 15 kap. 1 §, 16 kap. 9 §, 18 kap. 1, 2 och 4 §§, 30 kap. 16 § och rubriken till 18 kap. samt rubriken närmast före 30 kap. 16 §; ny 10 kap. och 13 kap. 13 § samt nya rubriker närmast före 13 kap., 13 kap. 13 § och 23 kap. 1 §.

TSFS 2020:98

I kraft 2020-01-11. PDF 130 kB.

Ändr. 29 kap. 1 §.

TSFS 2021:52

I kraft 2021-07-01. PDF 149 kB.

Ändr. 9 kap. 1 §, 11 kap. 1 § och 12 kap. 1, 8 och 10 §§; nya, 12 kap. 20 §, 25 kap. 17 och 18 §§ samt 26 kap. 3 och 4 §§; nya rubriker närmast före 25 kap. 17 §, 26 kap. 3 § och 26 kap. 4 §.

TSFS 2021:115

I kraft 2022-01-01. PDF 630 kB.

Upph. 13 kap. 3 a § och 29 kap. 6 §; utgår rubr. närmast före 29 kap. 6 § ska utgå; ändr. 2 kap. 17 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 4, 5 och 9 §§, 11 kap. 2 och 3 §§, 12 kap. 6, 10, 11, 14, 18 och 19 §§, 13 kap. 1–7, 9, 12 och 13 §§, 14 kap. 6, 7, 9–15, 17 och 19 §§, 15 kap. 1 och 3 §§, 16 kap. 2, 4–9, 13, 15 och 18 §§, 17 kap. 1 §, 18 kap. 2, 4 och 6 §§, 19 kap. 1 och 3 §§, 21 kap. 2 och 3 §§, 22 kap. 10 §, 24 kap. 2, 6–11, 13, 14, 16, 17, 19, 19 a, 19 c, 20, 23, 26, 27 och 28 §§, 25 kap. 1, 2, 5, 6, 10 och 11 §§, 27 kap. 1–3 §§, 29 kap. 3, 8 och 11 §, 30 kap. 1–3, 7, 9, 10 och 14 §§, 31 kap. 3–8 §§ och 32 kap. 1 § samt rubrikerna närmast före 10 kap. 4 §, 13 kap. 2 a, 5 a, 6 § och 7 §§ och 14 kap. 17 §; ny 10 kap. 4 a §, 11 kap. 5 §, 12 kap. 12 a §, 14 kap. 2 a §, 15 kap. 4 §, 16 kap. 2 a §, 17 kap. 1 a och 6 §§, 18 kap. 2 a, 4 a, 6 a och 8 §§, 24 kap. 24 a, 26 a, 29 a–b §§, 25 kap. 16 a §, 29 kap. 1 a och 8 a §§, och 30 kap. 4 §, och närmast före 10 kap. 5 §, 11 kap. 5 §, 13 kap. 9 §, 16 kap. 2 a §, 17 kap. 6 §, 18 kap. 2 a och 8 §§, 24 kap. 24 a § nya rubriker; närmast före 16 kap. 3 § en ny rubrik.

TSFS 2022:23

I kraft 2022-06-01. PDF 110 kB.

Ändr. 22 kap. 3 §.

TSFS 2022:46

I kraft 2022-06-01. PDF 175 kB.

Upph. 4 kap. 6 a § och 8 kap. 1 och 3 §§; utgår rubr. närmast före 4 kap. 6 och 6 a §§ samt 8 kap 1 och 3 §§; att nuvarande 4 kap. 4 a § ska betecknas 4 kap. 4 b § och nuvarande 6 kap. 3 § ska betecknas 6 kap. 4 §; ändr. 3 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 1, 3, 6, 7 och 11 §§, 5 kap. 2–4 §§, 6 kap. 1 och 4 §§, rubriken till 6 kap. och rubrikerna närmast före 5 kap. 4 §§ och 5 kap. 1 §; ny rubrik 7 kap.; att rubriken närmast före 4 kap. 4 a § ska sättas närmast före 4 kap. 4 b §; nya 4 kap. 4 a och 14 §§, 5 kap. 4 a och 14 §§, 6 kap. 2 och 3 §§ och 7 kap. 1 a § och närmast före 4 kap. 14 § och 5 kap 14 § nya rubriker.

TSFS 2022:101

I kraft 2023-01-01. PDF 563 kB.

Upph.10 kap. 14 §, 22 kap. 7 och 9 §§; ändr.4 kap. 4, 4 a, 5, 8–10 §§, 7 kap. 1 och 1 a §§, 9 kap. 1 §, 10 kap. 3, 6, 7, 9 och 15 §§, 11 kap.1–3 §§, 12 kap. 12 a, 14, 16 och 19 §§, 13 kap. 1, 5 a, 5 b och 12 §§, 14 kap. 6–15, 17 a, 18 och 19 §§, 15 kap. 1 och 3 §§, 16 kap. 2–4, 7, 9–11, 15, 16 a, 16 b, 18 och 20 §§, 18 kap. 2, 3, 4, 6 och 8 §§, 19 kap. 1 och 3 §§, 20 kap. 1 §, 21 kap. 2 och 3 §§, 22 kap. 1–5, 8 och 10 §§, 24 kap. 3, 6–8, 10, 12, 17 och 27 §§, 25 kap. 1, 2, 5, 6, 10 och 11 §§, 29 kap. 3, 5, 8, 9 och 11 §§, 30 kap. 2, 3, 6, 7, 9 och 14 §§, 31 kap. 3 och 6 §§, rubrikerna närmast före 14 kap. 17 a § och 16 kap 10 §; rubriken närmast före 13 kap. 9 § ska sättas närmast före 13 kap. 8 §; nya paragrafer, 13 kap. 14 §, 16 kap. 16 a och b §§, 18 kap. 9 §, 22 kap. 6 a §, 24 kap. 12 a § och 30 kap. 14 b §, ny rubrik närmast före 18 kap. 9 §.

TSFS 2023:5

I kraft 2023-02-15. PDF 122 kB.

Ändr. 16 kap. 4 §.

TSFS 2023:6

I kraft 2023-02-21. PDF 137 kB.

Ändr. 24 kap. 27 §.

TSFS 2023:20

I kraft 2023-06-07. PDF 144 kB.

Ändr. 3 kap. 1 §, 4 kap. 1, 4 och 4 b §§ samt 20 kap. 1 §.

TSFS 2023:62

I kraft 2024-01-01. PDF 635 kB.

Upph. 3 kap. 3 §, 13 kap. 2, 4 och 5 §§ samt 27 kap. 1; utgår rubriker närmast före 8 kap. 4 § och 13 kap. 5 b § samt närmast efter 13 kap. 1 och 3 §; ändr. 2 kap. 7 §, 3 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 1, 4, 4 b, 6, 12 och 14 §§, 5 kap. 8–11 och 13 §§, 6 kap. 1–4 §§, 7 kap. 1 a §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 3–4, 5–7 och 13 §§, 11 kap. 1–5 §§, 12 kap. 1, 8 a, 8 b, 9, 11, 13 och 14 §§, 13 kap. 1, 2 a, 5 a, 5 b, 7, 13 och 14 §§, 14 kap. 6–8, 9–15, 17, 18 och 19 §§, 15 kap. 1 och 3 §§, 16 kap. 4, 7, 9, 14, 15 och 20 §§, 18 kap. 2 §, 19 kap. 1 och 3 §§, 21 kap. 3 §, 22 kap. 2, 5 och 8 §§, 24 kap. 6–11, 13, 14, 19 b, 24, 24 a, 33 och 35 §§, 25 kap. 2, 10, 11, 16 och 16 a §§, 27 kap. 2 och 5 §§, 29 kap. 3, 8, 10 och 11 §§, 30 kap. 1–3, 6, 7, 9 och 12 §§ och 32 kap. 1 §, rubriker närmast före 4 kap. 4 b §, 10 kap. 5 § och 16 kap. 20 §; rubriken närmast före 13 kap. 4 § ska sättas närmast före 13 kap. 5 a § och rubriken närmast före 13 kap. 5 § ska sättas närmast före 13 kap. 5 b §; nya paragrafer, 4 kap. 6 a och 6 b §§, 6 kap. 5 §, 14 kap. 8 a §, 22 kap. 2 a, 5 a och 8 a §§, 24 kap. 37 §, 29 kap. 2 a, 6 och 14 §§ samt 30 kap. 1 a §, nya rubriker närmast före 14 kap. 8 a §,16 kap. 9 §, 24 kap. 37 § samt 29 kap. 6 och 14 §§.

TSFS 2024:47

I kraft 2024-07-01. PDF 112 kB.

Ändr. 7 kap. 1 a §; ny 30 kap. 17 § och närmast före 30 kap. 17 § ny rubrik.

Rättelser

TSFS 2016:105

PDF 468 kB.

Rättad tabell i 24 kap. 8 §.