TSFS 2019:101
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om containersäkerhet

Dessa föreskrifter gäller sådana containrar som avses i containerlagen (1980:152).

Grundform

TSFS 2019:101

I kraft 2019-11-01. PDF 346 kB