TSFS 2012:42
Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A

Författningen upphävd 2015-05-01 genom TSFS 2015:15

Dessa föreskrifter gäller förarprov som avläggs för körkort med behörighet A1, A2 och A.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:42

I kraft 2013-01-19. PDF 156 kB

Ändringar

TSFS 2013:57

I kraft 2013-12-31. PDF 22 kB.

Ändr. 11, 13 och 15 §§.

TSFS 2013:110

I kraft 2013-12-31. PDF 21 kB.

Ändr. 15 § och ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.